Pro občany

Dům sociálních služeb Chrášťany - obecná škola čp.5

Dům sociálních služeb Chrášťany - objekt bývalé obecní školy čp.5

V lednu roku 2015 byla za finanční podpory Ministerstva pro místní rozvoj dokončena rekonstrukce objektu bývalé Obecné školy v Chrášťanech, nyní Dům sociálních služeb Chrášťany. Vlastníkem a zároveň realizátorem je spolek POMOC Týn nad Vltavou.

V budově se nachází 4 byty zvláštního určení – 2 bezbariérové byty určené pro seniory (70+ let) a osoby se zdravotním znevýhodněním a 2 vstupní byty pro příjmově vymezené osoby. V přízemí jsou prostory  pro volnočasové aktivity (Senior klub, Centrum pro děti a mládež a Mateřské centrum), řemeslný ateliér, rehabilitační centrum a v přidružené budově je chráněná dílna na obrábění dřeva. Provozovatelem objektu a zároveň poskytovatelem sociálních služeb je Domovy KLAS, o.p.s., kontaktní osoba Kateřina Válová, DiS., tel.:385 310 724, e-mail: socialni@domovy-klas.cz

Na byty zvláštního určení v je možné od 1. 4. 2015 podávat Žádost pro přidělení bytů. K dispozici jsou na webových stránkách www.dvorectemelin.cz, www.pomoc-tyn.cz a www.chrastany.eu a v listinné podobě na Obecním úřadě v Chrášťanech nebo v kanceláři spolku POMOC Týn nad Vltavou na náměstí (Jiráskova 84, 375 01 Týn nad Vltavou), kde se také vyplněné formuláře odevzdávají. Jednotlivé žádosti projednává Rada pro přidělování bytů podle pravidel stanovených pro pronájem bytů zvláštního určení.

Dům sociálních služeb Chrášťany - obecná škola čp.5

Dům sociálních služeb Chrášťany - obecná škola čp.5

Dům sociálních služeb Chrášťany - obecná škola čp.5

Dům sociálních služeb Chrášťany - obecná škola čp.5

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zadost-o-prideleni-bytu-pb.pdf 290.1 Kb
zadost-o-prideleni-bytu-vb.pdf 294.8 Kb