Veřejné zakázky

Veřejná zakázka - ZTV Chrášťany

Obec Chrášťany realizovala v r.2014-15 podlimitní veřejnou zakázku na stavbu "Zasíťování pozemků - ZTV Chrášťany ". Přípravu a organizaci výběrového řízení na podzim 2013 včetně další administrace zajišťovala poradenská agentura G.Vacikové. Nabídku do výběrového řízení nakonec podalo 12 firem ( Stavitelství Matourek s.r.o., Jindřichohradecké montáže s.r.o., Dřevotvar Chýnov, M-Silnice, COLAS CZ, EUROVIA CZ, Š+H Bohunice, VIDOX stavební, SWIETELSKY, STRABAG, AKORD, Josef Jůn Dřevotrans ). Hodnotící komise posoudila správnost a úplnost nabídek a podle nabídkové ceny vybrala vítěznou nabídku od společnosti Josef Jůn - Dřevotrans, která byla ve výši 4.780.262 Kč bez DPH. Pro srovnání, první čtyři nabídky byly pod 5 mil. Kč, nejdražší nabídka měla hodnotu 5.892.143 Kč bez DPH.

Smlouvu s vítězným uchazečem schválilo zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 30.10.2013.

Projekt byl spolufinancován z dotačních prostředků ROP Jihozápad ( část komunikace ).
 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
* smlouva-ztv-josef-jun-drevotrans-scan.pdf 4236.6 Kb