DOTACE

Dotace z Ministerstva pro místní rozvoj

Pokud je možnost a vhodný projekt, žádáme i do ministerských dotačních programů. Například MMR.

Rok 2016

Název projektu : Místní komunikace Doubrava

Výše dotace:

Celkové náklady :

Rok 2015-16

Název projektu : Opravy požárních nádrží v obci Chrášťany

Výše dotace:

Celkové náklady :

Rok 2011

Název projektu : Místní komunikace Koloměřice

Výše dotace:

Celkové náklady :


Krajské dotace POV

Každoročně se snažíme využít dotace od Jihočeského kraje z Programu obnovy venkova. Daří se nám tak získat část prostředků na realizaci menších projektů.

Rok 2017

Název projektu :

Výše dotace:

Celkové náklady :

Rok 2016

Název projektu :

Výše dotace:

Celkové náklady :

Rok 2015

Název projektu :

Výše dotace:

Celkové náklady :

Rok 2014

Název projektu :

Výše dotace:

Celkové náklady :

Rok 2013

Název projektu :

Výše dotace:

Celkové náklady :

Rok 2012

Název projektu :

Výše dotace:

Celkové náklady :

Rok 2011

Název projektu :

Výše dotace:

Celkové náklady :


Fond solidarity Evropské unie

Po povodních v roce 2013 vznikly naší obci velké náklady na okamžité opravy. Část z nich byla proplacena Jihočeským krajem v rámci financování akutních škod obcím. Další část byla hrazena z rozpočtu obce. V roce 2014 jsme využili možnosti a prostřednictvím krajského úřadu jsme požádali o dodatečné pokrytí této zbylé části nákladů z Fondu solidarity EU. Žádost byla úspěšná a ve dvou etapách se nám vrátilo celkem 439.716 Kč.

Fond solidarity Evropské unie