2013

Souhrn roku 2013

Přinášíme přehled toho nejdůležitějšího, co se stalo či povedlo v roce 2013 :

 • výměna oken v bytovce Chrášťany 109 ( podpořeno dotací POV ) + dveře do hospody
 • výsadba stromořadí Koloměřice – Hosty ( podpořeno dotací z OPŽP )
 • kompletní oprava sociálního zařízení v budově ZŠ ( jídelna, družina ) – podpořeno z grantového programu Nadace ČEZ    Souhrn roku 2013
 • oprava kapliček a křížů ( podpořeno grantem JčK )
 • výstavba parcel v Chrášťanech ( ZTV za starou školou ) vybrán dodavatel stavby – firma Josef Jůn Dřevotrans, stavební a technický dozor MZ Tender p.Zabranský.
 • úprava zeleně na návsi u nádrže a u budovy OÚ v Chrášťanech
 • oprava sociálního zařízení v Koloměřicích ( v „Hlučeji“ )
 • nutné popovodňové opravy ( Koloměřice – malá nádrž, prostranství u letního parketu, Doubrava – cesta k chatám u „Jindů“ )
 • nákup zahradního traktůrku JohnDeere na údržbu zeleně v obci
 • převedení cca 30 ha lesních pozemků od LČR oficiálně zpět do majetku obce
 • částečná obnova vánočního osvětlení v osadách obce
 • oprava interiéru a obnova vybavení místní knihovny ( podpořeno grantem JčK )
 • oslavy 90 let SDH Koloměřice, 110 let SDH Doubravka, Hubertské slavnosti ( podpořeno ČEZ JETE v rámci Oranžového roku )
 • vydání publikace „Chrášťany a okolí v perokresbách Karla Koukola“
 • soutěž Vesnice roku 2013 – čestné uznání za změnu vytápění ve škole
 • zahájení kácení a úprav zeleně na hřbitově v Chrášťanech
 • projekce a povolení stavebních úprav - čelní vrata do bramborárny ( instalace bude 2014 )
 • dopravník štěpky do kotelny ZŠ ( instalace bude 2014 )
 • nákup elektrocentrály pro SDH Koloměřice a Doubravka ( z prostředků ČEZ - JETE )
 • výměna osvětlení a obvodové podlahové krytiny v KD Doubrava   

Silvestr 2013

Poslední den roku 2013 byl od rána velmi nabitý. Od 10.00 se konal na hřišti fotbalový zápas ( klání STAŘÍ x MLADÍ ). Odpoledne jsme se připojili k tradičnímu pochodu na Chlum, pořádaného našimi dražíčskými sousedy. Večer proběhly v KD Doubrava vepřové hody se živou hudbou a vítáním roku 2014.


Mikulášská a vánoční zpívání

Opět nás přišli navštívit čerti, tentokrát se dostavili na diskotéku v sobotu 7.12., nechyběl ani Míkuláš a anděl. Při diskotéce byla poprvé použita nová zvuková aparatura, kterou pořídil spolek Sluníčko z peněz získaných J.Práškem ze zaměstnaneckého grantu společnosti ČEZ. Fotogalerie a další info najdete na stránkách Sluníčka.

Hned v neděli pak v našem kostele proběhl koncert ženského pěveckého sboru Záviš z Hluboké nad Vltavou. Zpívalo se také při dobrém punči u rozsvíceného stromečku u rybníka.


Změna v místním hostinci

Po mnoha letech se Martin Domín rozhodl ukončit svoji podnikatelskou činnost v chrášťanském hostinci u hasičárny. Po vyhlášení nového záměru dostali místní obyvatelé možnost vybrat si nového výčepního sami. Na základě výsledků ankety pak rada obce rozhodla a od prosince již hostinec běží nově, nájemcem je Dagmar Příhodová.


Lampionový průvod 2013

V sobotu 9.listopadu se opět sešlo mnoho dětí i dospělých ke společné odvážné cestě obcí, jen za svitu vlastních lampionů.


Fotbalový podzim 2013

V srpnu jsme si o pouti připomněli 35 let od oficiálního založení fotbalového klubu. Byly oceněny nejvýraznější osobnosti naší fotbalové historie, většina z nich také byla osobně přítomna.

Současným fotbalistům se podzimní sezóna celkem vydařila, po polovině soutěže jim patří krásné 2.místo se ziskem 22 bodů, s velkou ztrátou na mužstvo Borku ( 30 bodů )

Přehled všech výsledků najdete na fotbalovém webu fcchrastany.webnode.cz


Volby do PSP ČR

Poslední říjnový víkend proběhly v našich 4 okrscích předčasné parlamentní volby do Poslanecké sněmovny. Všem členům volebních komisí náleží dík za ochotu a trpělivost po oba dva volební dny. Výsledky najdete na záložce VOLBY.


Hubertská slavnost a jízda 2013

Po roční pauze opět dorazil do Chrášťan sv.Hubert s družkou Dianou a početným průvodem. Dorazili v sobotu 19.října 2013.


Vepřové hody 2013

Již po několikáté proběhla na salaši oblíbená akce - vepřové hody ( pořádané firmami Masák a Domín ). Výborné pochutiny zpříjemnila svým vystoupením skupina Elizabeth.


Sraz sokolníků 2013

Sokolníci si tentokrát dali dostaveníčko ve sváteční sobotu 28.září 2013. Po tradičním úvodu a nástupu na fotbalovém hřišti, doplněném ukázkou poslušnosti dravců, se družina lovců i s početným doprovodem odebrala do honitby. Úvod byl narušen hustou mlhou, nakonec se však vyjasnilo a lovení v přírodě mohlo pěkně proběhnout. Celý program vrcholil večením posezením a taneční zábavou v salaši. Zde je nutné připomenout ten fakt, že si místní lidé bohužel nenajdou čas se pobavit a večer se zúčastnit. Členové místního mysliveckého sdružení se o vše vzorně postarali a zasloužili by si početnější kulisu. Toto ovšem obecně platí téměř o všech akcích pořádaných v Chrášťanech ... 

 

 

 


Setkání důchodců

V sobotu 21.9.2013 se uskutečnilo již tradiční setkání důchodců naší obce. Kvalitní hudební dopravod obstaral stejně jako loni Dechový orchestr Temelín. Všichni přítomní byli moc spokojeni.


110.výročí SDH Doubravka

Podrobnosti připravujeme.

110.výročí SDH Doubravka


90.výročí SDH Koloměřice

Podrobnosti připravujeme.

90.výročí SDH Koloměřice


Fotbalové jaro 2013

Naši fotbalisté mají za sebou další sezónu, v níž se umístili na 5.místě. Nejlepším střelcem byl se 14 brankami Karel Jirásek. Sezóna byla ukončena účastí na každoročním turnaji ve Hvožďanech ( 2.místo ) a následnou zábavnou dokopnou v sobotu 22.6.


Dětský den 2013

Podrobnosti k tradiční oblíbené akci najdete na stránkách spolku Sluníčko.


Záplavy 2013

Podrobnosti k problémům se záplavami jsou uvedeny na samostatné stránce. Záplavy 2013.


Divadlo - derniéra

Členové místního ochotnického seskupení odehráli v sobotu 18.5. na domácí scéně zatím poslední představení úspěšné komedie " S tvojí dcerou ne ". Nyní se budou připravovat na nastudování nové hry, a v jednání je také několik představení předchozí hry " Dívčí válka " během podzimu.


Čarodějnický pochod

Podrobnosti k tradiční oblíbené akci najdete na stránkách spolku Sluníčko.


Údržba zeleně, prořez stromů

Letošní jaro, stejně jako dvě předcházející, jsme věnovali odbornému prořezu stromů. Musíme si přiznat, že vzrostlé stromy na veřejných prostranstvích nějsou vůbec v dobrém stavu, a bude postupně nutné naplánovat a realizovat jejich obnovu. V letošním roce došlo na prořez lip na návsi v Doubravě a v Pašovicích, velká nebezpečná lípa byla pokácena v Chrášťanech pod kostelem a jedna lípa také na hřbitově. O nutnosti pokácení jasně hovoří pořízené foto viz níže.

stav lípy na hřbitově ....

Údržba zeleně, prořez stromů

Uskutečnili jsme i další prořezy zejména několika míst zarostlých křovinami, část jsme nechali seštěpkovat, část bude spálena o "čarodějnicích". V nastoupeném trendu budeme určitě pokračovat, vzhled našich obcí si to jistě zaslouží. Plácek před požární nádrží naproti NS v Chrášťanech se dočká také nového vzhledu, po opravě odvodnění a terénních úpravách zde bude vytvořen hezký parčík. 


Den otevřených dveří ZŠ a MŠ Chrášťany

Ve čtvrtek 28.března jsme využili prázdninový den a uspořádali jsme jakési oficiální otevření rekonstruovaných budov naší ZŠ a MŠ v Chrášťanech. Na přípravě tohoto dne se podílely a uznání zaslouží všechny zaměstnankyně školy. Do prostor školy se přišli podívat mladší i starší pamětníci, dorazil i štáb regionální Jihočeské televize. Vysílaná reportáž je ke stažení na http://www.uschovna.cz/zasilka/N8GN3YX68WW5FE6H-4VR
 

Den otevřených dveří ZŠ a MŠ Chrášťany

 


Oslava MDŽ - 9.3.2013

Letos se povedlo již počtvrté zavzpomínat na kdysi slavený svátek všech žen. Ženy si ovšem zaslouží úctu bez ohledu na aktuální politickou situaci v zemi. V Chrášťanech se to ujalo, o oblíbenosti akce jasně hovoří opět úplně nabitý sál v penzionu U Zemanů, a úžasná atmosféra plná kulturních vystoupení a vtipných scének.

http://rabiska.rajce.idnes.cz/MDZ_2013/

 


Maškarní diskotéky

Oblíbenou akcí mezi dětmi je tradičně maškarní diskotéka. Tentokrát se konaly hned dvě. 16.února proběhla "sluníčkovská" veselice v salaši v Chrášťanech.

http://slunickochrastany.webnode.cz/news/maskarni-diskoteka/

Maškarní diskotéka

 

2.března se v KD Doubrava uskutečnila maškarní diskotéka pod záštitou pohostinství p.Poláčka.

Maškarní diskotéka

 


Plesy SDH 2013

Sbory dobrovolných hasičů tradičně v zimní sezoně pořádají s podporou obce výroční hasičské plesy. Nejinak tomu bylo i letos.

18.ledna - ples SDH Doubravka ( konaný v KD Doubrava ), výborně hrála kapela Budvar Quintett

16.února - ples SDH Doubrava, hudební doprovod obstarala Ševětínka, a vedla si velice zdatně ( a má už objednávku na příští rok 22.2. )

23.února - ples SDH Koloměřice ( konaný v KD Hosty ), naplnil svou pověst nejnavštěvovanějšího hasičského plesu, k čemuž opět přispěla kapela Elizabeth i nápaditost koloměřických hasiček :-)

SDH Chrášťany bohužel svůj výroční ples nepořádá ...


Masopustní průvod

V sobotu 9.února se v Chrášťanech konal další ročník obnovené tradice Masopustního průvodu. Opět se zúčastnila velká spousta masek, pochutin byl dostatek. Průvod vedený rychtářem převzal od starosty symbolický klíč od obce a povolení k masopustnímu veselí a celé odpoledne se masky hemžily po obci v doprovodu koňského spřežení. Akce se těšila zájmu občanů, většina byla na účastníky průvodu připravena. Také většina řidičů projíždějících vozidel měla pochopení, i když se našly i výjimky ...

Masopustní průvod

Masopustní průvod

 


Prezidentská volba 2013

V historicky první přímé volbě prezidenta republiky volili občané nástupce Václava Klause. Ve dvoukolové volbě nakonec vyhrál Miloš Zeman a bude tak dalších 5 let naším prezidentem.

Výsledky volby v naší obci najdete v sekci Volby.