Záplavy 2013

Komentář k záplavám 2013

V souvislosti se škodami po povodních ( komunikace a nádrže ) nám vznikly a vzniknou velké finanční náklady. Tyto je třeba rozdělit na prvotní náklady a náklady na obnovu.

Prvotní náklady ( odbahnění, vyčištění, zpřístupnění komunikací, provizorní opravy ) pro naši obec činily přes 1300 tis. Kč. Z toho necelých 900 tis.Kč nám proplatil Krajský úřad, zhruba 400 tis. jsme zařadili do žádosti na proplacení z Fondu solidarity EU, což pro obce vyřizuje opět Krajský úřad.  

Náklady na obnovu by se daly vyčíslit v mnohamilionových částkách, které jsou samozřejmě pro naši obec nedosažitelné. Proto jsme zkusili podat žádosti do ministerských dotačních programů. Zde je stručný přehled o tom, jak jsme dopadli :

min.dopravy - neinvestiční opravy komunikací - NEÚSPĚŠNÉ ( doporučeno podat žádost na investiční program )

MMR - opravy požárních nádrží - ÚSPĚŠNÉ ( všech 7 nádrží prošlo k opravě a máme jejich opravu naprojektovanou, tak se do toho určitě pustíme, dotace je  90% )

MŽP - opravy požárních nádrží - ÚSPĚŠNÉ ( této možnosti jsme nevyužili vzhledem k lepším podmínkám na MMR )

min.dopravy - investiční opravy komunikací - NEÚSPĚŠNÉ

MMR - opravy komunikací - žádost je podána a aktuálně se vyřizuje, tak uvidíme ...


Informace k záplavám 2013

Opět nás zasáhla povodňová situace, zejména kvůli přívalovým a někdy i dlouhotrvajícím dešťům. Máme štěstí, že na tom nejsme tak špatně, jako v některých částech republiky.

Kromě zatopených studní a sklepů je několik lokalit, které řádění vody odnesly nejvíce : požární nádrž - zborcená stěna koupaliště v Koloměřicích ( dále pak voda pokračovala středem po potoce skrz ves ), utržená stráň a krajnice pod nádrží na Hladné, příval z rybníka a nedostačující kanalizace propláchla střed Doubravy, rozvodněný Bilinský potok, přeteklé obě nádrže a zatopená náves v Doubravce, poničené cesty v Doubravě k chatám, v Koloměřicích kolem koupaliště a k Doubravce, plus další drobné lokální potíže s více či méně silnější a neustále proudící vodou.

Po celou neděli 2.6. byli hasiči v pohotovosti a v terénu pomáhali s nejakutnějšími problémy. I nadále jsou v případě potřeby k dispozici a ochotni pomoci členové všech našich SDH a členové zásahovky v Chrášťanech s dostupnou technikou.

Během června jsme postupně provedli nejnutnější opravy, zejména v Koloměřicích na koupališti a na návsi, v Doubravě je provizorně spravená cesta " k Jindům ".  Pokud jde o financování, tak máme škody nahlášené na pojišťovně ( možnou výši pojistného plnění ještě neznáme ), máme zažádáno na krajském úřadě o proplacení faktur za odstranění prvotních škod ( cca 1  mil.Kč, měla by nám být proplacena větší část ), a dále máme zažádáno na ministerstvu dopravy o dotaci na opravy poškozených komunikací ( úspěšnost žádosti je ve hvězdách, snad vyjde alespoň něco :-), je tam až 85% ) 

V příloze uvádíme aktuální informace a doporučení Krajské hygienické stanice, plus další informace.

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
Leptospiróza_nebezpečí_nákazy.pdf Informace k záplavám 2013 55.4 Kb
Postup_sanace zatopené studny.pdf Informace k záplavám 2013 118.6 Kb
POVODNE 2013 CB nab.Bauhaus.pdf Informace k záplavám 2013 70.5 Kb
POVODNE 2013 CB nab.SoloDoor.pdf Informace k záplavám 2013 321.7 Kb
Povodně_2013_web_Amanuál pro obce MVCR.pdf Informace k záplavám 2013 881.7 Kb
Pravidla zákadní hygieny_záplavy - leták.pdf Informace k záplavám 2013 90.4 Kb
Pravidla základní hygieny_záplavy - dodatek.pdf Informace k záplavám 2013 111 Kb
Ředitel KHS - výzva 4. 6.pdf Informace k záplavám 2013 35.9 Kb

Záplavy 2013

Vzhledem k nepříznivému počasí a nastupujícím povodním vyhlásil hejtman Jihočeského kraje stav nebezpečí, od 2.6. do 2.7. Vláda ČR vyhlásila na našem území nouzový stav, a to od 2.6. až do odvolání.

Nouzový stav a stav nebezpečí byl z rozhodnutí vlády ČR zrušen dne 19.6.2013.

Aktuální informace o znečištěných studnách  - dle pokynů KHS mají občané postupovat takto :

-  nahlásit znečištění vody ve studni na OÚ

-  studnu vyčerpat, desinfikovat a nechat znovu natéct ( podrobné doporučené postupy v příloze )

- pracovníci KHS pak budou postupně odebírat z takto vyčištěných studní vodu a zkoumat vzorky, zhotovení rozboru kvality vody z těchto vzorků bude pro trvale bydlící občany zdarma, v případě že se u nich jedná o jediný zdroj pitné vody

- v případě nejnutnější potřeby může občan o vyčerpání studny požádat místní hasičskou jednotku

ODBĚRY VZORKŮ VODY Z NAHLÁŠENÝCH STUDNÍ ( u občanů s trvalým pobytem ) BUDOU PRACOVNÍCI KHS PROVÁDĚT V ÚTERÝ 9.7. ( v Chrášťanech ) A VE ČTVRTEK 11.7. ( v ostatních částech obce ) VŽDY DOPOLEDNE. ŽÁDÁME PROTO OBČANY, ABY ZAJISTILI PŘÍTOMNOST ALESPOŇ NĚKOHO Z DOMÁCNOSTI V TENTO DEN.

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
Postup_sanace zatopené studny586699707.pdf Záplavy 2013 118.6 Kb
Sanace studny - doporučení KHS.pdf Záplavy 2013 1133.1 Kb
zrušení nouzového stavu.pdf Záplavy 2013 222.7 Kb