2016

Souhrn roku 2016

Opravy nádrží 2016

Firma Hydro&Kov má hotovo do 30.6. Všechny nádrže jsou hotové. Administrace na MMR proběhla v pořádku, dotace proplacena.

Vodovod Chrášťany

Stavbu provádí společenství firem ALSTAP s.r.o. a DAICH spol.s.r.o.. Dokud dovolilo počasí, stihli udělat nějakou část vodovodních řadů, práce budou dále pokračovat ve 2017. Z Mze je potvrzená dotace ve výši 60%.

Přípojky vodovodu

Obec zadala projektovou přípravu firmě Projekta Tábor. Všechny přípojky se naprojektují najednou, aby mohly projít stavebním řízením. Tento projekt obec zaplatí. Dále projektanti doladí s každým odběratelem individuální parametry. Dne 8.3. proběhla informační schůzka občanů s projektantem. Projektanti připraví pro jednotlivé přípojky žádosti na úřad, které každý odběratel podepíše a starosta na úřadě vyřídí. Správní poplatek za územní souhlas je 250 Kč. Starosta nyní jednotlivě postupně vyřizuje na úřadě - většina je vyřízená, u několika se ještě čeká na vyjádření státních institucí.

Oprava místních komunikací v Doubravě

Stavbu provedla firma HYDRO&KOV. Práce na všech 3 úsecích jsou hotové, ma MMR je všechno odevzdané a vyúčtované, dotace činila 90%.

 

OSTATNÍ AKCE, UDÁLOSTI ČI PROJEKTY

HOTOVO V ROCE 2016
instalace čerpadla do nádrže v Chrášťanech pro potřeby hasičů
pořízení velkého kompresoru pro hasičskou jednotku v Chrášťanech
pořízení 2ks velkých party stanů a příslušenství
úprava prostranství kolem kostela ( první etapa )
oprava vnější hřbitovní zdi v Chrášťanech
dlažba u letního parketu v Koloměřicích
instalace venkovního pong-pongového stolu na hřišti v Chrášťanech
výměna vstupních dveří od tělocvičny na hřiště
vybudování chodníku v Koloměřicích
instalace dřevěného posezení na návsi v Pašovicích
oprava střechy na kapličce v Doubravě
prořez a odborná údržba stromů v Chrášťanech, Doubravě a Doubravce
pokácení smrků u kostela v Chrášťanech
 

 

2.1. SO - znovuotevření hospody v Doubravce U Hastrmana ( na koupališti )

 

Kulturní a společenské akce v roce 2016 :

- silvestrovské vepřové posezení s hudbou v Doubravě

- silvestrovský pochod na Chlum

- silvestrovský fotbálek

- rodinné bruslení na zimním stadionu v Milevsku

- vánoční zpívání v kostele

- lucerničkový pochod v Doubravce

- mikulášská nadílka v Doubravě a v Chrášťanech

- lampionový průvod v Chrášťanech

- lampionový průvod a drakiáda v Doubravě

- mariášový turnaj v Chrášťanech

- posvícenské posezení v Doubravce

- sraz sokolníků

- loučení s létem v Koloměřicích

- setkání důchodců

- Doubravská olympiáda

- setkání rodáků a občanů v Pašovicích

- divadelní představení chrášťanských ochotníků

- rybí hody v Doubravě

- diskotékové léto v Koloměřicích včetně koncertu skupiny Fantom

- hasičská soutěž Dvojboj dětí

- Memoriál M.Sýkory - hasičská soutěž

- setkání heligonkářů v Chrášťanech

- pingpongový turnaj Doubrava Open

- nohejbalový turnaj o Hastrmanův pohár v Doubravce

- nohejbalový turnaj o pohár ředitele JETE

- koncert skupiny Fantom v Chrášťanech

- dětský den v Doubravě a v Chrášťanech

- velikonoční pomlázka v Doubravě a Doubravce

- Maškarní diskotéka v Doubravě a v Chrášťanech

- oslavy MDŽ v Chrášťanech, Doubravce a Doubravě

- Masopustní průvod v Chrášťanech

- stužkovací ples žáků 9.ročníku ZŠ

- hasičské plesy SDH Koloměřice a SDH Doubrava

- sportovní ples fotbalistů TJ Sokol Chrášťany

 

Fotbalové zápasy TJ Sokol v roce 2016

- Chrášťany - Mokré 1:1 ( P.Kremsa )

- Chrášťany - Pištín 0:3

- Chrášťany - Úsilné 1:2 ( Suchan )

- Chrášťany - Žabovřesky 0:1

- Chrášťany - Lipí 5:1 ( Příhoda 2, R.Drozd, Bahleda, Vomáčka )

- Chrášťany - Dívčice 1:2 ( Svatoš )

- Chrášťany - Koloděje 1:3 ( Vomáčka )

- Chrášťany - Boršov B 2:3 ( Bahleda, Příhoda )

- Chrášťany - Borek 0:4

- pouťový fotbal STAŘÍ x MLADÍ  7:5

- Chrášťany - Loko ČB B 1:3 ( R.Drozd )

- přátelský zápas Chrášťany - Milenovice 2:2 ( R.Drozd, Kott )

- přátelský zápas Chrášťany - Koloděje 0:2

- přátelský zápas Chrášťany - Týn B 2:3 ( R.Drozd, Vomáčka )

- Chrášťany - Mokré 1:2 ( Bahleda )

- Chrášťany - Koloděje 1:1 ( Svatoš )

- Chrášťany - D.Bukovsko B 3:1 ( R.Drozd, Krátký, Bahleda )

- Chrášťany - Lipí 6:2 ( R.Drozd 2, P.Kremsa, Jirásek, Suchan, Boháč )

- Chrášťany - Pištín 2:2 ( J.Kremsa, R.Drozd )

- Chrášťany - Dívčice 2:3 ( Jirásek, Svatoš )

- Chrášťany - Černý Dub 3:2 ( Svatoš 2, Bahleda )

- Chrášťany - Úsilné 2:2 ( Vomáčka, Jirásek )

- Chrášťany - Týn B 2:5 ( Jirásek 2 )

- Chrášťany - Žabovřesky 1:1 ( Drozd )

- přátelský zápas Chrášťany - Milenovice 4:1 ( Drozd 2, Jirásek, Vomáčka )

- přátelský zápas Chrášťany - Makov-Hůrka 2:3 ( Vomáčka 2 )

- přátelský zápas Chrášťany - Týn B 4:3 ( Drozd 2, Svatoš, Vomáčka )

- přátelský zápas Chrášťany - Olymp Tábor 7:0 ( Drozd 3, Svatoš 2, Bahleda, Vomáčka )