Oranžový rok 2011

Oranžový rok 2011 v Chrášťanech

Přehled akcí zařazených do projektu Oranžový rok 2011 v Chrášťanech

Oran~ový rok 2011 v Chráaeanech

 

maškarní diskotéka - karneval ( 12.2. )

Oran~ový rok 2011 v Chráaeanech Oran~ový rok 2011 v Chráaeanech

dětský den - Indiánské léto ( 5.6. )

Oranzový rok 2011 v Chrástanech Oran~ový rok 2011 v Chráaeanech

nohejbalový turnaj ( 2.7. )

Oran~ový rok 2011 v Chráaeanech Oran~ový rok 2011 v Chráaeanech

Instaláček - hasičský tábor pro děti ( 30.7.-6.8. )

hasičská soutěž - memoriál M.Sýkory ( 13.8. )

Oran~ový rok 2011 v Chráaeanech Oran~ový rok 2011 v Chráaeanech

setkání heligonkářů ( 14.8. )

Oran~ový rok 2011 v Chráaeanech  Oran~ový rok 2011 v Chráaeanech

pouťový fotbal ( 27.8. )

Oran~ový rok 2011 v Chráaeanech Oran~ový rok 2011 v Chráaeanech

hasičská soutěž - dětská ( 4.9. )

Oran~ový rok 2011 v Chráaeanech Oran~ový rok 2011 v Chráaeanech

setkání důchodců ( 17.9. )

Oran~ový rok 2011 v Chráaeanech Oran~ový rok 2011 v Chráaeanech

sraz sokolníků ( 24.9. )

Oranžový rok 2011 v Chrášťanech  Oranžový rok 2011 v Chrášťanech

turnaj v mariáši ( 29.10. )

Hubertská slavnost a jízda ( 22.10. )

 Oranžový rok 2011 v Chrášťanech   Oranžový rok 2011 v Chrášťanech

Mikulášská nadílka ( 4.12. )

Oranžový rok 2011 v Chrášťanech Oranžový rok 2011 v Chrášťanech   

vánoční zpívání ( 11.12. )