Oranžový rok 2013

Oranžový rok 2013 v Chrášťanech

 

Přehled akcí zařazených do projektu Oranžový rok 2013 v Chrášťanech

Oran~ový rok 2011 v Chráaeanech

 

Masopustní průvod ( 9.2. ) 

Oranžový rok 2013 v Chrášťanech  Oranžový rok 2013 v Chrášťanech

maškarní diskotéka - karneval ( 16.2. )

Oranžový rok 2013 v Chrášťanech  Oranžový rok 2013 v Chrášťanech

oslava MDŽ ( 9.3. )

Oranžový rok 2013 v Chrášťanech  Oranžový rok 2013 v Chrášťanech

dětský den  ( 9.6. )

Oranžový rok 2013 v Chrášťanech  Oranžový rok 2013 v Chrášťanech

SDH Koloměřice - 90.výročí založení ( 29.6. )

Oranžový rok 2013 v Chrášťanech  Oranžový rok 2013 v Chrášťanech

nohejbalový turnaj ( 5.7. )

Oranžový rok 2013 v Chrášťanech  Oranžový rok 2013 v Chrášťanech

SDH Koloměřice - 90. výročí založení  ( 29.6. )

 

hasičská soutěž - memoriál M.Sýkory ( 17.8. )

 

setkání heligonkářů ( 18.8. )

  

pouťový fotbal ( 24.8. )

 

hasičská soutěž - dětská ( 1.9. )

 

setkání důchodců ( 21.9. )

 

sraz sokolníků  ( 28.9. )

Hubertská slavnost a jízda

   

Mikulášská nadílka

   

vánoční zpívání