Dotace ROP JZ

Projekt podpořený z ROP NUTS II Jihozápad v r.2015

V roce 2014 a 2015 jsme po dlouhých dobách příprav realizovali zasíťování parcel pro výstavbu RD v Chrášťanech - akce je nazvaná "ZTV Chrášťany". Celá zakázka byla vysoutěžena na podzim 2013. Její významnou součástí byla realizace projektu nazvaného "Výstavba místní komunikace pro obslužnost rozvojových ploch ZTV v obci Chrášťany", který byl po provedené administraci podpořen z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad částkou 2.502.191,87 Kč.

Projekt podpořený z ROP NUTS II Jihozápad v r.2015

Projekt podpořený z ROP NUTS II Jihozápad v r.2015

Projekt podpořený z ROP NUTS II Jihozápad v r.2015

Projekt podpořený z ROP NUTS II Jihozápad v r.2014

 

Projekt podpořený z ROP NUTS II Jihozápad v r.2014

 Projekt podpořený z ROP NUTS II Jihozápad v r.2014