Doubravka

Doubravka - historie

Doubravka

Správní vývoj: 1850–1891 osada obce Chrášťany, 1891–1943 samostatná obec,

1943–1945 osada obce Doubrava, 1945–13. 6. 1964 samostatná obec, od 14. 6. 1964 osada obce Chrášťany. Panství Týn nad Vltavou. Fara Chrášťany.

Obec Doubravka sdílela většinou svůj osud se sousední 1,5 km vzdálenou obcí Doubrava. První historická zmínka o Doubravce je však ještě o 27 let starší než o Doubravě, pochází z roku 1268, kdy je ves „Dubrauiche“ uváděna jako součást bechyňského majetku. Později se dostala stejně jako Doubrava k panství Týn nad Vltavou, poprvé je zde zmiňována roku 1379. Z berní ruly a tereziánského katastru známe v obci v devíti hospodářstvích následující usedlíky: Jan Blažek roku 1654, po něm Martin Blažek roku 1677, Jan Blažek roku 1713, po něm Lukáš Čermák roku 1721; Jiří Svoboda roku 1654, po něm Václav Svoboda roku 1677, po něm vdova Svobodová roku 1713, po ní Kašpar Svoboda roku 1721; A. Brožová roku 1654, po ní Jan Brož roku 1677, po něm Matěj Brož v letech 1713–1721; Václav Kolář roku 1654, po něm Jakub Hájíček roku 1677, po něm Lukeš Hájíček v letech 1713–1721; Václav Matějek roku 1654, po něm Jan Matějek roku 1677, po něm vdova Marjana Matějková roku 1713, po ní Jan Matějka roku 1721; Štěpán Kubík roku 1654, po něm Dorota Kubíková roku 1677, po ní Vojtěch Kuba v letech 1713–1721; Matěj Nožka v letech 1654–1677, po něm Šimon Nožka roku 1713, po něm Matěj Braun roku 1721; P. Kabele roku 1654, po něm Jan Kabele roku 1677, po něm Říha Kabele roku 1713, po něm vdova Kabelová roku 1721; V. Šenkýř roku 1654, po něm Lukáš Svoboda roku 1677, po něm Jan Svoboda v letech 1713–1721.

Z rychtářů obce Doubravka známe v letech 1817–1829 Tomáše Syrovátku, v letech 1830–1840 Václava Červenku, v roce 1848 Václava Hájíčka. V roce 1765 je již ve vsi zapsáno 13 domů se 115 obyvateli.

Při územněsprávní reformě v polovině 19. století připadla Doubravka okresu Týn nad Vltavou. Roku 1872 bylo při sčítání napočteno v obci 37 domů s 246 obyvateli, z nichž bylo 113 mužů a 133 žen.

Chytilův adresář zmiňuje v obci v roce 1915 hostinec Barbory Hájíčkové (se zástupcem Hájíčkem V.) a sbor dobrovolných hasičů (byl založen již na přelomu let 1902–1903). Z novodobějších dějin zaslouží zmínit elektrifikaci obce roku 1945. Ve stejném roce byl rovněž vysvěcen nový zvon do návesní kaple, nahrazující původní zvon rekvírovaný v průběhu války. Roku 1956 bylo v obci založeno JZD.

K zajímavostem a památkám v obci můžeme přiřadit nezvyklý pomník obětem světových válek v podobě nábojnice a několik dochovaných objektů lidového stavitelství, např. špýchar u čp. 15.

 

zdroj: Sudová, M. : Vltavotýnsko Krajem dvou řek. České Budějovice. Veduta 2010

 

z Chytilova adresáře 1915

Doubravka - historie