Obec Chrášťany - oficiální webové stránky

O obci

Cvičení na JETE

Ve dnech 10.-12.6. 2019 proběhne pravidelné součinnostní cvičení ZÓNA 2019. Jeho cílem je prověřit schopnost krizových štábů a složek Integrovaného záchranného systému Jihočeského kraje aktivně reagovat na fiktivní nehodu v Jaderné elektrárně Temelín. Do cvičení se zapojí složky integrovaného záchranného systému včetně tří měst. Řídícím cvičení bude Ministerstvo vnitra – Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru v České republice. Cvičit budou také Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB), Jihočeský kraj, Jaderné elektrárna Temelín, Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje (HZS JčK), Policie České republiky Jihočeského kraje (PČR JčK), Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje (ZZS JčK), Armáda České republiky, města České Budějovice, Písek a Strakonice, Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje (KHS JčK), Krajská veterinární správa pro Jihočeský kraj (KVS JčK) a neziskové organizace.

Hned na úvod cvičení budou v pondělí ráno v areálu elektrárny spuštěny sirény. Půjde o kolísavý tón sirén, který mohou slyšet i lidé v okolí elektrárny.

Hlavní část cvičení je pak plánována na úterý. Jednotlivé složky si během cvičení prověří především opatření spojená s ochranou obyvatelstva v okolí elektrárny jako například kontroly při vstupu a výstupu ze zóny havarijního plánování a činností při příjmu evakuovaných osob a jejich dočasném ubytování nebo monitorování radiační situace.

Ve středu 12.6. pak cvičení skončí zasedáním krizového štábu Jihočeského kraje.

Cvičení na JETE


Znak obce Chrášťany - návrh

Vzhledem k tomu, že naše obec dosud nemá svůj znak (erb), nechali jsme heraldicky připravit několik návrhů. V příloze je zároveň také zdůvodnění a vysvětlení po stránce historie, symbolů a barev. Nechali jsme připravit ještě nějaké návrhy a spolu s nejúspěšnějšími variantami z prvního hlasování dáváme do nové ankety, kde už bychom chtěli rozhodnout.

Anketa je k vyplnění na https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfx7-uUq-iBfRb0Wu3AiUrmI37TXsOcdClvHvQCtxJqdtED_Q/viewform?embedded=true

 

Znak obce Chrášťany - návrh  Znak obce Chrášťany - návrh   Znak obce Chrášťany - návrh

 

Znak obce Chrášťany - návrh  Znak obce Chrášťany - návrh  Znak obce Chrášťany - návrh

 

Znak obce Chrášťany - návrh  Znak obce Chrášťany - návrh  Znak obce Chrášťany - návrh       

             

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
znak-chrastany-heraldicke-zduvodneni.pdf 462 Kb
znaky-final-vyber.pdf 332 Kb

Realizace vodovodu v Chrášťanech - aktuálně

Vodovod Chrášťany ( přívodní řad z vodojemu Dražíč a hlavní rozvodné řady po obci ) 

V současné době jsou hlavní řady vodovodu již hotové a zkolaudované. Vodovod si obec provozuje sama na základě rozhodnutí krajského úřadu a schváleného provozního řádu. Odběr "nové" vody se daří, už běží druhé fakturační období, odebírají domácnosti, které již mají přípojky hotové, jsou zapojené bytovky 108,109,131 a také nové domky na ZTV.

Přípojky k jednotlivým odběratelům

Tyto přípojky nebyly součástí hlavního projektu, jsou samostatnou stavbou, které musely jednotlivě projít souhlasem stavebního úřadu. Obec nechala připravit a zaplatila projekt pro všechny odběratele najednou. Projektant, starosta obce, případně stavbyvedoucí vodovodu vedení přípojky téměř s každým odběratelem osobně projednali. Každý odběratel je majitelem své přípojky a zaplatí si tu část na svém pozemku včetně připojení k domovnímu rozvodu ( k tomu obec každému zaplatí tu část, která vede obecním nebo státním pozemkem - toto platí pouze pro přípojky zapsané v seznamu na základě zájmu odběratelů ). Přípojku na svém pozemku a napojení na domovní rozvody si připravuje každý sám, pouze bez vodoměrů, ty dodává obec a jsou k vyzvednutí na OÚ po předchozí dohodě se starostou.

POSTUP PRO OŽIVENÍ NOVÉ VODOVODNÍ PŘÍPOJKY :

( některé domy již mají hotové a "novou" vodu odebírají )

 

-Vyzvednout si vodoměr na OÚ

 

-Zajistit si instalatérskou firmou montáž vodoměru a správné zapojení přípojky

 

-Potom tuto připravenost nahlásit starostovi a obec následně zajistí kontrolu připojení, zaplombování vodoměru a zapnutí vody do přípojky
Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
podminky-pripojeni-na-vodovod.pdf 70.3 Kb
podminky-umisteni-vodomeru.pdf 65.3 Kb
postup-realizace-vodovodni-a-kanalizacni-pripojky.pdf 67.4 Kb

CENY VODNÉHO PRO ROK 2018/2019

Zastupitelstvo obce schválilo ceny vodného pro rok 2018/2019 :

SCHVÁLENÉ CENY VODNÉHO PRO ROK 2018/2019 :

 

 

PLATÍ PRO DODÁVKY OBECNÍ VODY V CHRÁŠŤANECH A V DOUBRAVCE

 

-Pevná složka ( tzv. PAUŠÁL ) …… 444 Kč / rok  ( 37 Kč za měsíc )

 

-Sazba vodného ……  45  Kč / 1 m3  ( včetně DPH )

Palivové dřevo

!!!   NABÍDKA PALIVOVÉHO DŘEVA   !!!

OBEC CHRÁŠŤANY NABÍZÍ OBČANŮM OBCE V ROCE 2019 MOŽNOST ZÍSKÁNÍ PALIVOVÉHO DŘEVA Z OBECNÍCH LESŮ. PŘIPRAVENY JSOU DVĚ VARIANTY:

1. SAMOVÝROBA

ZÁJEMCI SE MOHOU PŘIHLÁSIT DO KONCE ROKU 2018 POUZE VYPLNĚNÍM A ODEVZDÁNÍM PŘÍSLUŠNÉHO FORMULÁŘE ( K DISPOZICI NA OÚ NEBO NA WEBU ). BUDE VYTVOŘEN POŘADNÍK A PODLE NĚJ BUDOU PAK VÝSEKY PŘIDĚLOVÁNY DLE STANOVENÝCH PRAVIDEL, VŽDY PO DOHODĚ S VEDENÍM OBCE A LESNÍM HOSPODÁŘEM. CENA JE STANOVENA NA 150 Kč ZA PROSTOROVÝ METR.

 2. KOUPĚ DŘEVA PO TĚŽBĚ

ZÁJEMCI SE MOHOU PŘIHLAŠOVAT PRŮBĚŽNĚ POUZE VYPLNĚNÍM A ODEVZDÁNÍM PŘÍSLUŠNÉHO FORMULÁŘE ( K DISPOZICI NA OÚ NEBO NA WEBU ). ŽÁDOSTI BUDOU PRŮBĚŽNĚ VYŘIZOVÁNY DLE STANOVENÝCH PRAVIDEL, VŽDY PO DOHODĚ S VEDENÍM OBCE A LESNÍM HOSPODÁŘEM.

CENA JE STANOVENA NA 600 Kč ZA PLNÝ METR.


Obec Chrášťany

Vítejte na internetových stránkách obce Chrášťany.

Najdete zde všechny důležité informace o životě a dění  v obci. Na úpravě a aktualizaci informací na těchto stránkách se průběžně pracuje. Jakékoli dotazy nebo připomínky můžete zasílat e-mailem na starosta@chrastany.eu

Obec Chrášťany leží v Jihočeském kraji, 9 km severozápadně od Týna nad Vltavou, do jehož spádové oblasti patří. Obec má celkem pět místních částí – Chrášťany, Koloměřice, Doubravka, Doubrava a Pašovice. V obci žije přibližně 730 obyvatel.

 Chrášťany se řadí mezi nejstarší osady bývalého vltavotýnského okresu. Dominantou Chrášťan je barokně přestavěný kostel svatého Bartoloměje, v němž se z původního gotického kostela dochoval portál (nyní na jižní straně kostela). Hlavní oltář a kazatelna pocházejí z počátku 18. století, kamenná křtitelnice je pozdně gotická. Kostel původně obklopoval hřbitov, který byl v roce 1772 přemístěn mimo centrum obce. Poslední rekonstrukce kostela proběhla v letech 1993 – 2003. Za pozornost stojí také výklenková kaplička u silnice vedoucí do Doubravky a pomník padlých, který připomíná oběti 1. světové války. Obcí prochází silnice II. třídy č. 105 a cyklotrasa č. 1137. Lokální turistické cesty lákají k příjemným procházkám po malebném okolí. V obci funguje samoobsluha se smíšeným zbožím, 2 pohostinství, pobočka České pošty, provozovna kadeřnictví, knihovna s veřejně přístupným připojením k internetu, mateřská škola a základní škola s tělocvičnou. Chrášťany mají velmi pěkné fotbalové hřiště se zázemím pro sportovce, hřiště na míčové hry a dětské hřiště. Z obce jezdí pravidelné autobusové linky do Týna nad Vltavou a Bechyně. V Chrášťanech se narodil prozaik a básník, autor pedagogických příruček a učebnic Karel Landa (19.9.1881 Chrášťany - 9.7.1950 Jehnědno). Dalším význačným rodákem byl prozaik, básník, esejista a publicista Věroslav Mertl ( 30. 3. 1929, Chrášťany - 20.5.2013 Č.Budějovice ), kterému byla v roce 2001 udělena Státní cena za literaturu.

Tradiční svatobartolomějská pouť se koná v neděli po 24. srpnu.

Koloměřice patřily v minulosti vždy k panství týnskému. Osada leží 2 km jihovýchodně od Chrášťan, nedaleko Lužnice a Bílinského potoka. Uprostřed návsi stojí barokní kaple sv. Barbory se zvonicí a naproti autobusové zastávce je malá kaplička zasvěcená sv. Janu Nepomuckému. Východně od Koloměřic se nachází Dubový vrch, na kterém se v roce 1848 uskutečnily schůze lidu z okolí, zaměřené proti tehdejší vládě. V létě je k dispozici koupaliště a taneční parket, na němž se konají diskotéky a taneční zábavy. V Koloměřicích se narodil zasloužilý umělec, spisovatel, literární kritik a historik Václav Pekárek (12. 9. 1907 Koloměřice – 6. 10. 1982 Praha).

více: http://kolomerice.ic.cz/

Doubravka se nachází 2,5 km jihozápadně od Chrášťan. V obci je prodejna potravin a v létě lze využít koupaliště. V současné době se objekt u koupaliště stavebně upravuje na pohostinství. K zajímavostem v obci můžeme přiřadit návesní kapli sv. Anny, nezvyklý pomník obětem světových válek v podobě nábojnice a několik dochovaných objektů lidového stavitelství, např. špýchar u čp. 15.

Doubrava leží 4 km jihozápadně od Chrášťan. V okolí obce jsou četná archeologická naleziště, dokazující, že tato oblast byla osídlena již v době bronzové. V roce 1828 byla v Doubravě zřízena škola. Po zrušení školy v roce 1970 byla školní budova přestavěna na kulturní dům. V obci udržuje svoji dlouholetou tradici hostinec „U Houšků", v němž je také prodejna smíšeného zboží. K historickým a turistickým zajímavostem patří dřevěný špýchar u čp. 23 - chráněná kulturní památka, několik statků regionálního stylu selského baroka, kaplička na návsi a pomník obětem 1. světové války.

Do katastru obce patří také Doubravská Hladná.

Pašovice jsou nejmenší osadou obce Chrášťany, která se nachází 6 km jižně od Chrášťan. Náleží k jedné z nejstarších sídelních lokalit vltavotýnského regionu, protože osídlení je známo již z pravěku. K archeologicky velmi cenným lokalitám patří rozsáhlý mohylník ze starší doby bronzové v lese mezi Pašovicemi a Hosty. Za pozornost stojí původní kovárna a budova obecné školy (dnes obytné domy), kaple na návsi a pomník obětem 1. světové války. Obec je zajímavá především svojí vyvýšenou polohou nad korytem řeky Vltavy, neboť je odtud krásný výhled do vltavského údolí. Při nižší hladině vody v přehradní nádrži je pod obcí možno vidět betonový bunkr, pozůstatek bývalé soustavy vojenského opevnění.

 

 Mapa okolí

Do dění v obci se aktivně zapojují hasiči, sportovci a Sluníčka, Doubravské divizny, žáci ZŠ a MŠ ( nové webové stránky www.zschrastany.cz ), dále také myslivci a včelaři. Podrobnější informace najdete v jednotlivých odkazech.

 

Vítejte

SDH Chrášťany  ( jednotlivé sbory fungují i v ostatních částech obce )

 zásahová jednotka JPO3 - www.hasici-chrastany.estranky.cz

 

Vítejte

TJ Sokol Chrášťany  ( fotbalisté hrají okresní soutěž, nohejbalisté hrají několik prestižních turnajů ročně )

 

Vítejte

HC Panthers Chrášťany  ( hokejisté hrají ligu VAHL a přátelské zápasy )

 

Vítejte

Chrášťanský spolek Sluníčko ( v průběhu celého roku pořádá několik akcí pro děti i dospělé )

http://slunickochrastany.webnode.cz

Vítejte

Myslivecké sdružení Chrášťany - Koloměřice

http://myslivcikolomerice.webnode.cz/

 Honební společenstvo Doubravka

http://honebni-spolecnost-doubravka-webnode.cz

 

Obecní knihovna Chrášťany

Vítejte

www.knihovnachra.estranky.cz

https://knihovna.culturalspot.org/home

 

 

 

 

Dnes je: 16.06.2019

Svátek slaví: Zbyněk

Aktuality

Videa z dronu

Doubravka 2017

Oživení prodejny v Doubravce 2017


Mapový portál obce


Newsletter e.INFO


Ledax pečovatelská služba


Dům sociálních služeb Chrášťany


Webkamera

Uvítali byste možnost platit na obecním úřadě platební kartou ?

Ano
odpověď Ano (86%)
43 86%
Ne
odpověď Ne (14%)
7 14%