O obci

CENY VODNÉHO PRO ROK 2020/2021

Zastupitelstvo obce schválilo ceny vodného pro rok 2020/2021 :

SCHVÁLENÉ CENY VODNÉHO PRO ROK 2020/2021 :

 

 

PLATÍ PRO DODÁVKY OBECNÍ VODY V CHRÁŠŤANECH A V DOUBRAVCE

 

-Pevná složka ( tzv. PAUŠÁL ) …… 390 Kč / rok  ( 32,50 Kč za měsíc )

 

-Sazba vodného ……  45  Kč / 1 m3  ( včetně DPH )

Znak a vlajka obce Chrášťany

Vybraný znak a vlajka již byly schváleny příslušným podvýborem parlamentu.

Znak obce Chrášťany - návrh

   Slovní popis ( tzv. "blason", vždy závazný i při budoucí změně zobrazení ):

"Stříbrno-zlatě polcený štít se výšenou modrou vlnitou patou. V pravém poli vykořeněný jehličnatý strom přirozené barvy, v levém pět svázaných zelených obilných klasů, v patě rozevřená stříbrná kniha se zlatými deskami, v ní černé vozové kolo".

Znak a vlajka obce Chrášťany

        

          

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
znak-chrastany-heraldicke-zduvodneni.pdf 462 Kb
znaky-final-vyber.pdf 332 Kb

Obec Chrášťany

Vítejte na internetových stránkách obce Chrášťany.

Najdete zde všechny důležité informace o životě a dění  v obci. Na úpravě a aktualizaci informací na těchto stránkách se průběžně pracuje. Jakékoli dotazy nebo připomínky můžete zasílat e-mailem na starosta@chrastany.eu

Obec Chrášťany leží v Jihočeském kraji, 9 km severozápadně od Týna nad Vltavou, do jehož spádové oblasti patří. Obec má celkem pět místních částí – Chrášťany, Koloměřice, Doubravka, Doubrava a Pašovice. V obci žije přibližně 730 obyvatel.

 Chrášťany se řadí mezi nejstarší osady bývalého vltavotýnského okresu. Dominantou Chrášťan je barokně přestavěný kostel svatého Bartoloměje, v němž se z původního gotického kostela dochoval portál (nyní na jižní straně kostela). Hlavní oltář a kazatelna pocházejí z počátku 18. století, kamenná křtitelnice je pozdně gotická. Kostel původně obklopoval hřbitov, který byl v roce 1772 přemístěn mimo centrum obce. Poslední rekonstrukce kostela proběhla v letech 1993 – 2003. Za pozornost stojí také výklenková kaplička u silnice vedoucí do Doubravky a pomník padlých, který připomíná oběti 1. světové války. Obcí prochází silnice II. třídy č. 105 a cyklotrasa č. 1137. Lokální turistické cesty lákají k příjemným procházkám po malebném okolí. V obci funguje samoobsluha se smíšeným zbožím, 2 pohostinství, pobočka České pošty, provozovna kadeřnictví, knihovna s veřejně přístupným připojením k internetu, mateřská škola a základní škola s tělocvičnou. Chrášťany mají velmi pěkné fotbalové hřiště se zázemím pro sportovce, hřiště na míčové hry a dětské hřiště. Z obce jezdí pravidelné autobusové linky do Týna nad Vltavou a Bechyně. V Chrášťanech se narodil prozaik a básník, autor pedagogických příruček a učebnic Karel Landa (19.9.1881 Chrášťany - 9.7.1950 Jehnědno). Dalším význačným rodákem byl prozaik, básník, esejista a publicista Věroslav Mertl ( 30. 3. 1929, Chrášťany - 20.5.2013 Č.Budějovice ), kterému byla v roce 2001 udělena Státní cena za literaturu.

Tradiční svatobartolomějská pouť se koná v neděli po 24. srpnu.

Koloměřice patřily v minulosti vždy k panství týnskému. Osada leží 2 km jihovýchodně od Chrášťan, nedaleko Lužnice a Bílinského potoka. Uprostřed návsi stojí barokní kaple sv. Barbory se zvonicí a naproti autobusové zastávce je malá kaplička zasvěcená sv. Janu Nepomuckému. Východně od Koloměřic se nachází Dubový vrch, na kterém se v roce 1848 uskutečnily schůze lidu z okolí, zaměřené proti tehdejší vládě. V létě je k dispozici koupaliště a taneční parket, na němž se konají diskotéky a taneční zábavy. V Koloměřicích se narodil zasloužilý umělec, spisovatel, literární kritik a historik Václav Pekárek (12. 9. 1907 Koloměřice – 6. 10. 1982 Praha).

více: http://kolomerice.ic.cz/

Doubravka se nachází 2,5 km jihozápadně od Chrášťan. V obci je prodejna potravin a v létě lze využít koupaliště. V současné době se objekt u koupaliště stavebně upravuje na pohostinství. K zajímavostem v obci můžeme přiřadit návesní kapli sv. Anny, nezvyklý pomník obětem světových válek v podobě nábojnice a několik dochovaných objektů lidového stavitelství, např. špýchar u čp. 15.

Doubrava leží 4 km jihozápadně od Chrášťan. V okolí obce jsou četná archeologická naleziště, dokazující, že tato oblast byla osídlena již v době bronzové. V roce 1828 byla v Doubravě zřízena škola. Po zrušení školy v roce 1970 byla školní budova přestavěna na kulturní dům. V obci udržuje svoji dlouholetou tradici hostinec „U Houšků", v němž je také prodejna smíšeného zboží. K historickým a turistickým zajímavostem patří dřevěný špýchar u čp. 23 - chráněná kulturní památka, několik statků regionálního stylu selského baroka, kaplička na návsi a pomník obětem 1. světové války.

Do katastru obce patří také Doubravská Hladná.

Pašovice jsou nejmenší osadou obce Chrášťany, která se nachází 6 km jižně od Chrášťan. Náleží k jedné z nejstarších sídelních lokalit vltavotýnského regionu, protože osídlení je známo již z pravěku. K archeologicky velmi cenným lokalitám patří rozsáhlý mohylník ze starší doby bronzové v lese mezi Pašovicemi a Hosty. Za pozornost stojí původní kovárna a budova obecné školy (dnes obytné domy), kaple na návsi a pomník obětem 1. světové války. Obec je zajímavá především svojí vyvýšenou polohou nad korytem řeky Vltavy, neboť je odtud krásný výhled do vltavského údolí. Při nižší hladině vody v přehradní nádrži je pod obcí možno vidět betonový bunkr, pozůstatek bývalé soustavy vojenského opevnění.

 

 Mapa okolí

Do dění v obci se aktivně zapojují hasiči, sportovci a Sluníčka, Doubravské divizny, žáci ZŠ a MŠ ( nové webové stránky www.zschrastany.cz ), dále také myslivci a včelaři. Podrobnější informace najdete v jednotlivých odkazech.

 

Vítejte

SDH Chrášťany  ( jednotlivé sbory fungují i v ostatních částech obce )

 zásahová jednotka JPO3 - www.hasici-chrastany.estranky.cz

 

Vítejte

TJ Sokol Chrášťany  ( fotbalisté hrají okresní soutěž, nohejbalisté hrají několik prestižních turnajů ročně )

 

Vítejte

HC Panthers Chrášťany  ( hokejisté hrají ligu VAHL a přátelské zápasy )

 

Vítejte

Chrášťanský spolek Sluníčko ( v průběhu celého roku pořádá několik akcí pro děti i dospělé )

http://slunickochrastany.webnode.cz

Vítejte

Myslivecké sdružení Chrášťany - Koloměřice

http://myslivcikolomerice.webnode.cz/

 Honební společenstvo Doubravka

http://honebni-spolecnost-doubravka-webnode.cz

 

Obecní knihovna Chrášťany

Vítejte

www.knihovnachra.estranky.cz

https://knihovna.culturalspot.org/home

 

 

 

 


Realizace vodovodu v Chrášťanech - aktuálně

Vodovod Chrášťany ( přívodní řad z vodojemu Dražíč a hlavní rozvodné řady po obci ) 

V současné době jsou hlavní řady vodovodu již hotové a zkolaudované. Vodovod si obec provozuje sama na základě rozhodnutí krajského úřadu a schváleného provozního řádu. Odběr "nové" vody se daří, už běží druhé fakturační období, odebírají domácnosti, které již mají přípojky hotové, jsou zapojené bytovky 108,109,131 a také nové domky na ZTV.

Přípojky k jednotlivým odběratelům

Tyto přípojky nebyly součástí hlavního projektu, jsou samostatnou stavbou, které musely jednotlivě projít souhlasem stavebního úřadu. Obec nechala připravit a zaplatila projekt pro všechny odběratele najednou. Projektant, starosta obce, případně stavbyvedoucí vodovodu vedení přípojky téměř s každým odběratelem osobně projednali. Každý odběratel je majitelem své přípojky a zaplatí si tu část na svém pozemku včetně připojení k domovnímu rozvodu ( k tomu obec každému zaplatí tu část, která vede obecním nebo státním pozemkem - toto platí pouze pro přípojky zapsané v seznamu na základě zájmu odběratelů ). Přípojku na svém pozemku a napojení na domovní rozvody si připravuje každý sám, pouze bez vodoměrů, ty dodává obec a jsou k vyzvednutí na OÚ po předchozí dohodě se starostou.

POSTUP PRO OŽIVENÍ NOVÉ VODOVODNÍ PŘÍPOJKY :

( některé domy již mají hotové a "novou" vodu odebírají )

 

-Vyzvednout si vodoměr na OÚ

 

-Zajistit si instalatérskou firmou montáž vodoměru a správné zapojení přípojky

 

-Potom tuto připravenost nahlásit starostovi a obec následně zajistí kontrolu připojení, zaplombování vodoměru a zapnutí vody do přípojky
Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
podminky-pripojeni-na-vodovod.pdf 70.3 Kb
podminky-umisteni-vodomeru.pdf 65.3 Kb
postup-realizace-vodovodni-a-kanalizacni-pripojky.pdf 67.4 Kb

Palivové dřevo

!!!   NABÍDKA PALIVOVÉHO DŘEVA   !!!

OBEC CHRÁŠŤANY NABÍZÍ OBČANŮM OBCE V ROCE 2019 MOŽNOST ZÍSKÁNÍ PALIVOVÉHO DŘEVA Z OBECNÍCH LESŮ. PŘIPRAVENY JSOU DVĚ VARIANTY:

1. SAMOVÝROBA

ZÁJEMCI SE MOHOU PŘIHLÁSIT DO KONCE ROKU 2018 POUZE VYPLNĚNÍM A ODEVZDÁNÍM PŘÍSLUŠNÉHO FORMULÁŘE ( K DISPOZICI NA OÚ NEBO NA WEBU ). BUDE VYTVOŘEN POŘADNÍK A PODLE NĚJ BUDOU PAK VÝSEKY PŘIDĚLOVÁNY DLE STANOVENÝCH PRAVIDEL, VŽDY PO DOHODĚ S VEDENÍM OBCE A LESNÍM HOSPODÁŘEM. CENA JE STANOVENA NA 150 Kč ZA PROSTOROVÝ METR.

 2. KOUPĚ DŘEVA PO TĚŽBĚ

ZÁJEMCI SE MOHOU PŘIHLAŠOVAT PRŮBĚŽNĚ POUZE VYPLNĚNÍM A ODEVZDÁNÍM PŘÍSLUŠNÉHO FORMULÁŘE ( K DISPOZICI NA OÚ NEBO NA WEBU ). ŽÁDOSTI BUDOU PRŮBĚŽNĚ VYŘIZOVÁNY DLE STANOVENÝCH PRAVIDEL, VŽDY PO DOHODĚ S VEDENÍM OBCE A LESNÍM HOSPODÁŘEM.

CENA JE STANOVENA NA 600 Kč ZA PLNÝ METR.