Rada obce

Obecní rada

  Složení rady obce pro nové volební období 2022-26, tak jak bylo zvoleno na ustavujícím zastupitelstvu dne 20.10.2022.

 

RADA OBCE 2022-2026
Mgr.Josef Vomáčka starosta obce
Václav Záveský místostarosta obce
Ing. Václav Pánek člen rady
František Stejskal člen rady
Ing. Jiří Vanda člen rady

 


Rada obce se schází k jednání podle potřeby  1-2x měsíčně. Jednání rady obce jsou neveřejná. Usnesení rady budou zveřejňována na těchto stránkách.

Jednací řád rady