Usnesení ZO

Usnesení zastupitelstva 2009-04

 
Výpis usnesení   Č. 4/09
 
            z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Chrášťany ze dne 1.10.2009.
 
Přítomno: 14 členů OZ
Ověřovatelé zápisu: František Hajíček, František Landa
 
Zastupitelstvo obce Chrášťany:
 
  1. bere na vědomí zprávu kontrolního výboru o provedené kontrole.
  2. Schvaluje předložené rozpočtové opatření č. 3
      Hlasování: pro – 14 členů OZ
                        Proti – 0
                        Zdržel se – 0
      Schváleno.
  1. Schvaluje předložené rozpočtové opatření č. 4
      Hlasování: pro – 14 členů OZ
                        Proti – 0
                        Zdržel se – 0
      Schváleno.
  1. Schvaluje předložené rozpočtové opatření č. 5
      Hlasování: pro – 14 členů OZ
                        Proti – 0
                        Zdržel se – 0
      Schváleno.
  1. Schvaluje Zřizovací listinu příspěvkové organizace obce Základní školy a Mateřské školy Chrášťany, okres České Budějovice, kterou se nahrazuje Zřizovací listina ze dne 3.10.2002.
      Hlasování: pro – 14 členů OZ
                        Proti – 0
                        Zdržel se – 0
      Schváleno.
 
6.    Schvaluje darování pozemkových parcel KN č.4463/14 o výměře 139 m2, ostatní plocha, silnice, oddělené na základě geometrického plánu č. 149-77/2008 ze dne 10.2.2009 z pozemkové parcely PK č. 3565, pro obec Chrášťany a k.ú. Koloměřice, pozemkové parcely KN č.4463/26 o výměře 78 m2, ostatní plocha, silnice, oddělené na základě geometrického plánu č. 149-77/2008 ze dne 10.2.2009 z pozemkové parcely PK č. 3613/1, pro obec Chrášťany a k.ú. Koloměřice, dílu „g“ o výměře 1.133 m2, odděleného na základě geometrického plánu č. 149-77/2008 ze dne 10.2.2009 z pozemkové parcely PK č. 3798/2, pro obec Chrášťany a k.ú. Koloměřice, dílu „h“ o výměře 49 m2, odděleného na základě geometrického plánu č. 149-77/2008 ze dne 10.2.2009 z pozemkové parcely PK č. 3798/4, pro obec Chrášťany a k.ú. Koloměřice, dílu „i“ o výměře 408 m2, odděleného na základě geometrického plánu č. 149-77/2008 ze dne 10.2.2009 z pozemkové parcely PK č. 3797, pro obec Chrášťany a k.ú. Koloměřice, dílu „j“ o výměře 388 m2, odděleného na základě geometrického plánu č. 149- 77/2008 ze dne 10.2.2009 z pozemkové parcely PK č. 3795 díl 2, pro obec Chrášťany a k.ú. Koloměřice, a tyto díly byly stejným geometrickým plánem následně sloučeny do pozemkové parcely KN č. 4463/31 o výměře 1.978 m2, ostatní plocha, silnice, k.ú. Koloměřice, pozemkové parcely KN č. 4463/34 o výměře 100 m2, ostatní plocha, silnice, oddělené na základě geometrického plánu č. 149-77/2008 ze dne 10.2.2009 z pozemkové parcely PK č. 3798/1, pro obec Chrášťany a k.ú. Koloměřice, pozemkové parcely KN č. 4463/43 o výměře 91 m2, ostatní plocha, silnice, oddělené na základě geometrického plánu č. 149-77/2008 ze dne 10.2.2009 z pozemkové parcely PK č. 3795 díl 1, pro obec Chrášťany a k.ú. Koloměřice, pozemkové parcely KN č. 4463/47 o výměře 1.238 m2, ostatní plocha, silnice, oddělené na základě geometrického plánu č. 149-77/2008 ze dne 10.2.2009 z pozemkové parcely PK č. 4463/2 díl 2, pro obec Chrášťany a k.ú. Koloměřice a pozemkové parcely KN č. 4463/52 o výměře 74 m2, ostatní plocha, silnice, oddělené na základě geometrického plánu č. 149-77/2008 ze dne 10.2.2009 z pozemkové parcely PK č. 3789, pro obec Chrášťany a k.ú. Koloměřice Jihočeskému kraji, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice, IČ 70890650.

Hlasování: pro – 14 členů OZ
                        proti - 0
                        zdržel se - 0
      Schváleno.
7.   Schvaluje prodej stavebního pozemku v k.ú Chrášťany - parcely č. 5 o výměře cca 1338 m2 manželům M. za cenu 40,- Kč za 1 m2. Výměra bude upřesněna po zaměření pozemku.
      Hlasování: pro – 13 členů OZ
                        Proti – 0
                        Zdržel se – 1 člen OZ
      Schváleno.
8.   Schvaluje prodej stavebního pozemku v k.ú Chrášťany - parcely č. 9 o výměře cca 1257 m2 manželům H. za cenu 40,- Kč za 1 m2. Výměra bude upřesněna po zaměření pozemku.
      Hlasování: pro – 13 členů OZ
                        Proti – 0
                        Zdržel se – 1 člen OZ
      Schváleno.
9.   Schvaluje prodej stavebního pozemku v k.ú Chrášťany - parcely č. 6 o výměře cca 880 m2 manželům K. za cenu 40,- Kč za 1 m2. Výměra bude upřesněna po zaměření pozemku.
      Hlasování: pro – 14 členů OZ
                        Proti – 0
                        Zdržel se – 0
      Schváleno.
10. Schvaluje prodej části pozemku p.č 1719 v k.ú. Doubravka u Týna nad Vltavou o výměře cca 900 m2 manželům P. za cenu 30,- Kč za 1 m2. Výměra bude upřesněna po zaměření pozemku.
      Hlasování: pro – 13 členů OZ
                        Proti – 0
                        Zdržel se – 1 člen OZ
      Schváleno.
 
11. Schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č 4494 v k.ú. Doubravka u Týna nad Vltavou o výměře cca 31 m2
      Hlasování: pro – 14 členů OZ
                        Proti – 0
                        Zdržel se – 0
      Schváleno.
12. Schvaluje záměr prodeje pozemku p.č 697/6 v k.ú. Doubrava nad Vltavou o výměře cca 119 m2
      Hlasování: pro – 14 členů OZ
                        Proti – 0
                        Zdržel se – 0
      Schváleno.
13. Schvaluje záměr směny části pozemku p.č 53/1 za část pozemku 53/2 v k.ú. Chrýšťany u Týna nad Vltavou.
      Hlasování: pro – 14 členů OZ
                        Proti – 0
                        Zdržel se – 0
      Schváleno.
14. Schvaluje zahájit jednání o koupi části pozemku v k.ú. Chrášťany u Týna nad Vltavou nutných pro zbudování přístupové komunikace k pozemku p.č. 123.
      Hlasování: pro – 13 členů OZ
                        Proti – 1 člen OZ
                        Zdržel se – 0
      Schváleno.
15. Schvaluje podání žádosti o pořízení změny č. 1 Územního plánu obce Chrášťany.
      Hlasování: pro – 14 členů OZ
                        Proti – 0
                        Zdržel se – 0
      Schváleno.
16. Schvaluje poskytnutí peněžního daru ZO Českého svazu včelařů v Týně nad Vltavou ve výši 65 000,- Kč určeného na podporu včelařů na území obce Chrášťany.
      Hlasování: pro – 9 členů OZ
                        Proti – 3 členové OZ
                        Zdržel se – 2 členové OZ
      Schváleno.
 
 V Chrášťanech  7.10.2009
 
 
                                                                       Ing. Miroslav Jiříček
                                                                              starosta obce
 
Ověřovatelé:
 
František Hajíček
 
František Landa