Veřejné zakázky

Profil zadavatele

Obec má zřízený profil zadavatele na adrese www.vhodne-uverejneni.cz.

Zde jsou zveřejňovány zakázky s plněním smlouvy nad 500.000 Kč bez DPH.