Veřejné zakázky

Veřejná zakázka malého rozsahu - Chodník Koloměřice

Obec Chrášťany realizovala v r.2016 veřejnou zakázku malého rozsahu na stavbu "Chodník Koloměřice". Projektovou dokumentaci a přípravu stavebního povolení zpracovala firma Building Investments s.r.o. V rámci vyhlášení této zakázky bylo přímo osloveno 5 firem ( Š+H Bohunice s.r.o., STRABAG a.s., Swietelsky, DAICH spol.s.r.o., HYDRO&KOV s.r.o. ). Nabídku nakonec podaly 4 firmy ( DAICH spol.s.r.o., HYDRO&KOV s.r.o., Š+H Bohunice s.r.o., STRABAG a.s.). Podle nabídkové ceny byla nejvýhodnější nabídka od firmy Š+H Bohunice s.r.o., která byla ve výši 448.826 Kč bez DPH. Uzavření smlouvy s vítězným uchazečem schválila rada obce na svém zasedání dne 23.5.2016. Práce byly řádně provedeny bez problémů a víceprací a chodník byl v pořádku zkolaudován.

Projekt byl spolufinancován z dotačních prostředků POV Jihočeského kraje ( výše dotace 170.000 Kč )