Veřejné zakázky

Veřejná zakázka malého rozsahu - "Oprava střechy Chrášťany 109"

Obec Chrášťany realizuje veřejnou zakázku na projekt "Oprava střechy Chrášťany 109".  Ve výběrovém řízení jsme oslovili 5 pokrývačských firem. Po zhodnocení jediné došlé nabídky doporučila komise zastupitelstvu schválit nabídku společnosti Pokrývačství Pavel Liška, Budičovice 117, 398 11 Skály, IČ: 10303901, nabídková cena 1.358.300 Kč bez DPH. Uzavření smlouvy s vítězným uchazečem schválilo zastupitelstvo obce dne 26.5.2022.

Smlouva byla podepsána dne 30.6.2022 a následně řádně zveřejněna na profilu zadavatele dne ...........2022.

Projekt je financován z rozpočtu obce, prostřednictvím investičního úvěru. 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
* bytovka-109.pdf 303.5 Kb