Veřejné zakázky

Veřejná zakázka malého rozsahu - Skládka TKO Rakovka - IV.etapa

Obec Chrášťany v r.2014 až 2015 realizovala veřejnou zakázku malého rozsahu na projektu "Skládka tuhých komunálních odpadů Rakovka - IV.etapa". Projektová dokumentace byla zpracována odbornou firmou ARTEZIS Solution s.r.o., která také připravila výběrové řízení na tuto zakázku. Nabídku do výběrového řízení podaly 3 firmy ( DAICH spol. s.r.o., PURUM s.r.o., AQUATEST a.s. ). Po zhodnocení došlých nabídek doporučila komise zastupitelstvu schválit nabídku firmy DAICH spo. s r.o., nabídková cena 5.302.808,66 Kč bez DPH. Uzavření smlouvy s vítězným uchazečem schválilo zastupitelstvo obce dne 20.8.2014.

Projekt byl financován z vlastních prostředků obce ( skládky ), s využitím dlouhodobého úvěru.

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
* smlouva-daich-skladka-iv.etapa-dodatek-c.1.pdf 1547.7 Kb
* smlouva-daich-skladka-iv.etapa.pdf 10727.2 Kb