Veřejné zakázky

Veřejná zakázka malého rozsahu - Stavební úpravy spojovacích chodeb ZŠ Chrášťany

Obec Chrášťany realizovala v roce 2021 veřejnou zakázku malého rozsahu na výstavbu projektu "Stavební úpravy spojovacích chodeb ZŠ Chrášťany". Projektovou dokumentaci a přípravu stavebního povolení zpracovala firma Doping s.r.o. V rámci vyhlášení této zakázky byly přímo osloveny odborné firmy na stavební práce a na dodávku dveří.  Z obdržených nabídek na nové dveře byla cenově nejvýhodnější nabídka firmy Window Holding a.s. (Vekra), nabídková cena 236.292,47 Kč bez DPH. Schváleno radou obce dne 31.5.2021. Na stavební práce jsme obdrželi 3 nabídky, z nichž byla na základě kritéria nabídkové ceny nejvýhodnější nabídka od firmy TEMSTAV AB, s.r.o., která byla ve výši 555.513,- Kč bez DPH. Schváleno radou obce dne 26.7.2021. Smlouva o dílo byla podepsána dne 2.8.2021 a zveřejněna na profilu zadavatele dne 12.8.2021. Výstavba proběhla v srpnu. Kolaudační souhlas MěÚ Týn udělen dne 15.11.2021.

Projekt byl pod názvem "Oprava propojení mezi budovami ZŠ Chrášťany"  spolufinancován z dotačních prostředků POV Jihočeského kraje ( výše dotace 250.000 Kč ) 

Veřejná zakázka malého rozsahu - Stavební úpravy spojovací chodby ZŠ a MŠ Chrášťany                                                     

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
* sod-temstav-ab-scan.pdf 771.4 Kb