Veřejné zakázky

Veřejná zakázka malého rozsahu - Stromořadí Koloměřice

Obec Chrášťany realizovala v r.2013 veřejnou zakázku malého rozsahu  "Výsadba stromořadí v obci Chrášťany - Koloměřice". Přípravu a organizaci výběrového řízení a administraci dotace na OPŽP zajišťovalo Regionální projektové centrum v Týně n.Vltavou. V rámci vyhlášení této zakázky malého rozsahu bylo přímo osloveno 5 subjektů ( Občanské sdružení POMOC Týn nad Vltavou, PETUNIA s.r.o., PRO ZELEŇ s.r.o., Š+H Bohunice s.r.o., Zahradnictví a školky Jarošovice ). Na základě vyhodnocení přijatých nabídek zakázku realizovalo Občanské sdružení POMOC Týn nad Vltavou, jehož vítězná nabídka měla hodnotu 779535,53 Kč bez DPH. Výběr zhotovitele byl schválen zastupitelstvem obce dne 31.7.2013.

Projekt byl spolufinancován z dotačních prostředků z OPŽP.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
* SOD ( OS Pomoc ) stromořadí.pdf Veřejná zakázka na realizaci projektu Stromořadí Koloměřice 3020.9 Kb