Veřejné zakázky

Veřejná zakázka malého rozsahu - Zkvalitnění výuky ZŠ Chrášťany - přírodovědná učebna

Obec Chrášťany provedla výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu - "Zkvalitnění výuky ZŠ Chrášťany - přírodovědná učebna". Jedná se o stavební úpravy přírodovědné učebny v budově ZŠ Chrášťany.

Vítězný uchazeč ( jediná došlá nabídka ) - SNN Bechyně a.s. Písecká 944, 391 65 Bechyně, IČ: 25172417, nabídková cena 663.585,76 Kč bez DPH. Uzavření smlouvy s vítězným uchazečem bylo schváleno radou obce dne 25.4.2022. Podepsaná smlouva byla řádně zveřejněna na profilu zadavatele dne ......... 2022.

 

Projekt je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj a Integrovaného regionálního operačního programu, č. projektu CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0016177.