Veřejné zakázky

Veřejná zakázka - Oprava místních komunikací Chrášťany

Obec Chrášťany realizovala v r.2016 veřejnou zakázku na projekt "Opravy místních komunikací Chrášťany". Projektová dokumentace byla zpracována firmou Building Investments s.r.o., výběrové řízení na tuto zakázku připravila a administrovala Universal Solutions s.r.o.. Ze 13 zájemců nakonec nabídku do výběrového řízení podalo 5 firem ( Dvořák stavební s.r.o., SWIETELSKY stavební s.r.o., HYDRO&KOV s.r.o., VKB stavby s.r.o., I.Kamenická a obchodní firma s.r.o. ). Po zhodnocení došlých nabídek doporučila komise zastupitelstvu schválit nabídku firmy HYDRO&KOV s r.o., nabídková cena 6.888.888 Kč bez DPH ( celkem 8.335.554 Kč včetně DPH ). Uzavření smlouvy s vítězným uchazečem schválilo zastupitelstvo obce dne 28.4.2016. Zakázka je zveřejněna na profilu zadavatele ( https://www.pro-za.cz/contracts/7c494a ). Práce byly řádně provedeny, jako ohlášená oprava se úředně nekolauduje.

Projekt byl spolufinancován z dotačních prostředků MMR ( výše dotace činila 7.501.996 Kč )