Veřejné zakázky

Veřejná zakázka - Opravy požárních nádrží

Obec Chrášťany realizovala v letech 2015-2016 veřejnou zakázku na projekt "Oprava požárních nádrží k.ú. Doubrava, Doubravka, Chrášťany a Koloměřice". Projektová dokumentace byla zpracována Ing.Věrou Slunečkovou, výběrové řízení na tuto zakázku připravila a administrovala Stavební poradna s.r.o.. Nabídku do výběrového řízení podalo 6 firem ( AQUASYS spol. s.r.o., PROTOM Strakonice s.r.o., KAVYL spol.s.r.o., AQUEKO spol.s.r.o., VHS-ZPS JH, HYDRO&KOV s.r.o. ). Po zhodnocení došlých nabídek ( 1 nabídka byla vyloučena ) doporučila komise zastupitelstvu schválit nabídku společnosti HYDRO&KOV s r.o., nabídková cena 32.222.222 Kč bez DPH. Uzavření smlouvy s vítězným uchazečem schválilo zastupitelstvo obce dne 11.3.2015.

Bližší informace o zakázce jsou zveřejněny ve Věstníku veřejných zakázek ( ev.č.497937 ) na stránce https://www.vestnikverejnychzakazek.cz/cs/Form/Display/546475 a na profilu zadavatele ( https://www.pro-za.cz/contracts/7c494a )

Projekt je spolufinancován z dotačních prostředků MMR.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
* smlouva-hydro-kov-dodatek-scan.pdf 2542.9 Kb
* smlouva-hydro-kov-scan.pdf 6695.9 Kb