Veřejné zakázky

Veřejná zakázka - Vodovod Chrášťany

Obec Chrášťany realizovala v letech 2016-2017 veřejnou zakázku na projekt "Vodovod Chrášťany". Projektová dokumentace byla zpracována firmou PROJEKTA Tábor a.s., výběrové řízení na tuto zakázku připravila a administrovala Stavební poradna s.r.o.. Nabídku do výběrového řízení podalo 7 subjektů ( Stavitelství Řehoř s.r.o., Společnost Stavmonta a Hydrokov, ZEPRIS s.r.o., VPK Suchý s.r.o., Sdružení Vodovod Chrášťany, POHL CZ a.s., Š+H Bohunice s.r.o. ). Po zhodnocení došlých nabídek ( 2 nabídky byly vyloučeny ) doporučila komise zastupitelstvu schválit nabídku "Sdružení Vodovod Chrášťany" ( tvořené firmami ALSTAP s.r.o a  DAICH spol. s r.o. ), nabídková cena 16.503.442 Kč bez DPH. Uzavření smlouvy s vítězným uchazečem schválilo zastupitelstvo obce dne 17.3.2016. Na základě probíhajících prací byly uzavřeny 2 dodatky ke smlouvě, týkající se částečné změny technologie a výstavby obecních částí přípojek. Celková cena díla tak byla 18.111.117,10 Kč bez DPH.

Bližší informace o zakázce jsou zveřejněny ve Věstníku veřejných zakázek ( ev.č.527629 ), na stránce https://www.vestnikverejnychzakazek.cz/cs/Form/Display/641175 a na profilu zadavatele.

Projekt byl spolufinancován z dotačních prostředků MZe ve výši 9.902.000 Kč, a také z příspěvku Jihočeského kraje ve výši 1.650.300 Kč. Vlastní podíl obce byl zaplacen za použití bankovního úvěru, část úroků z tohoto úvěru se daří hradit z dotací POV Jihočeského kraje.

Veřejná zakázka - Vodovod Chrášťany

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
* smlouva-daich-alstap-scan.pdf 2162.6 Kb