Veřejné zakázky

Veřejná zakázka - Změna zdroje vytápění a zateplení objektů ZŠ a MŠ v obci Chrášťany čp.100

Obec Chrášťany realizovala v r.2012 veřejnou zakázku na stavbu "Změna zdroje vytápění a zateplení budov ZŠ a MŠ v obci Chrášťany čp.100 ". Projektová dokumentace byla zpracována odbornou firmou SEAP Rokycany. Přípravu a organizaci výběrového řízení na podzim 2011 včetně další administrace zajišťovala poradenská agentura G.Vacikové. Nabídku do výběrového řízení podalo 6 firem ( DŘEVOTVAR řemesla a stavby s.r.o., METROSTAV a.s., CGM Czech a.s., AGOS stavební a.s., Sdružení Josef Jůn - Jihospol a.s., UNIKO Písek s.r.o.). Hodnotící komise posoudila správnost a úplnost nabídek a podle nabídkové ceny vybrala vítěznou nabídku od společnosti CGM Czech a.s., která byla ve výši 11.527.065 Kč bez DPH. Uzavření smlouvy s vítězným uchazečem schválilo zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 6.12.2011.

Projekt byl spolufinancován z dotačních prostředků z OPŽP.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
* smlouva-cgm-scan.pdf 2195.6 Kb