Vodovod

CENY VODNÉHO PRO ROK 2022/2023

Zastupitelstvo obce schválilo ceny vodného pro rok 2022/2023 :

SCHVÁLENÉ CENY VODNÉHO PRO ROK 2022/2023 :

 

 

PLATÍ PRO DODÁVKY OBECNÍ VODY V CHRÁŠŤANECH A V DOUBRAVCE

 

-Pevná složka ( tzv. PAUŠÁL ) …… 492 Kč / rok  ( 41 Kč za měsíc )

 

-Sazba vodného ……  55  Kč / 1 m3  ( včetně DPH )

Rozbory vody 2022

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
doubravka-v1-01-22-rad.pdf 734.6 Kb
doubravka-v1-02-22-rad.pdf 771.4 Kb
doubravka-v1-03-22-rad.pdf 875.4 Kb
doubravka-v1-03-22-upravna.pdf 740.5 Kb
chrastany-v1-01-22-rad.pdf 734.3 Kb
chrastany-v1-02-22-rad.pdf 769.5 Kb
chrastany-v1-03-22-rad.pdf 875.4 Kb
chrastany-v1-04-22-rad.pdf 734.1 Kb
chrastany-v2-01-22-zs.pdf 734.4 Kb
chrastany-v2-02-22-zs.pdf 770.1 Kb
chrastany-v2-03-22-zs.pdf 875.6 Kb
chrastany-v2-04-22-zs.pdf 734.3 Kb

CENY VODNÉHO PRO ROK 2021/2022

Zastupitelstvo obce schválilo ceny vodného pro rok 2021/2022 :

SCHVÁLENÉ CENY VODNÉHO PRO ROK 2021/2022 :

 

 

PLATÍ PRO DODÁVKY OBECNÍ VODY V CHRÁŠŤANECH A V DOUBRAVCE

 

-Pevná složka ( tzv. PAUŠÁL ) …… 468 Kč / rok  ( 39 Kč za měsíc )

 

-Sazba vodného ……  50  Kč / 1 m3  ( včetně DPH )

CENY VODNÉHO PRO ROK 2020/2021

Zastupitelstvo obce schválilo ceny vodného pro rok 2020/2021 :

SCHVÁLENÉ CENY VODNÉHO PRO ROK 2020/2021 :

 

 

PLATÍ PRO DODÁVKY OBECNÍ VODY V CHRÁŠŤANECH A V DOUBRAVCE

 

-Pevná složka ( tzv. PAUŠÁL ) …… 390 Kč / rok  ( 32,50 Kč za měsíc )

 

-Sazba vodného ……  45  Kč / 1 m3  ( včetně DPH )

Úpravna vody v Dražíči

V příloze uvádíme podrobnější informace k nově spuštěné úpravně vody v Dražíči - tedy vody, kterou odebíráme do řádu v Chrášťanech.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
drazic-upravna-vody-20.pdf 723.1 Kb

CENY VODNÉHO PRO ROK 2019/2020

Zastupitelstvo obce schválilo ceny vodného pro rok 2019/2020 :

SCHVÁLENÉ CENY VODNÉHO PRO ROK 2019/2020 :

 

 

PLATÍ PRO DODÁVKY OBECNÍ VODY V CHRÁŠŤANECH A V DOUBRAVCE

 

-Pevná složka ( tzv. PAUŠÁL ) …… 444 Kč / rok  ( 37 Kč za měsíc )

 

-Sazba vodného ……  45  Kč / 1 m3  ( včetně DPH )

Rozbory vody 2019

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
doubravka-v-01-19.pdf 639 Kb
doubravka-v-02-19.pdf 639.1 Kb
doubravka-v-03-19.pdf 772.1 Kb
chrastany-v1-01-19-rad.pdf 638.7 Kb
chrastany-v1-02-19-rad.pdf 638.7 Kb
chrastany-v1-03-19-rad.pdf 639.1 Kb
chrastany-v1-04-19-rad.pdf 772.1 Kb
chrastany-v1-05-19-rad.pdf 638.7 Kb
chrastany-v2-01-19-zs.pdf 638.7 Kb
chrastany-v2-02-19-zs.pdf 638.9 Kb
chrastany-v2-03-19-zs.pdf 639.1 Kb
chrastany-v2-04-19-zs.pdf 772.1 Kb
chrastany-v2-05-19-zs.pdf 638.9 Kb

CENY VODNÉHO PRO ROK 2018/2019

Zastupitelstvo obce schválilo ceny vodného pro rok 2018/2019 :

SCHVÁLENÉ CENY VODNÉHO PRO ROK 2018/2019 :

 

 

PLATÍ PRO DODÁVKY OBECNÍ VODY V CHRÁŠŤANECH A V DOUBRAVCE

 

-Pevná složka ( tzv. PAUŠÁL ) …… 444 Kč / rok  ( 37 Kč za měsíc )

 

-Sazba vodného ……  45  Kč / 1 m3  ( včetně DPH )

CENY VODNÉHO PRO ROK 2018

Zastupitelstvo obce schválilo ceny vodného pro rok 2018 :

SCHVÁLENÉ CENY VODNÉHO PRO ROK 2018 :

 

 

PLATÍ PRO DODÁVKY OBECNÍ VODY V CHRÁŠŤANECH A V DOUBRAVCE

 

-Pevná složka ( tzv. PAUŠÁL ) …… 420 Kč / rok  ( 35 Kč za měsíc )

 

-Sazba vodného …… 39,50 Kč / 1 m3  ( včetně DPH )

Realizace vodovodu v Chrášťanech - aktuálně

Vodovod Chrášťany ( přívodní řad z vodojemu Dražíč a hlavní rozvodné řady po obci ) 

V současné době jsou hlavní řady vodovodu již hotové a zkolaudované. Vodovod si obec provozuje sama na základě rozhodnutí krajského úřadu a schváleného provozního řádu. Odběr "nové" vody se daří, už běží druhé fakturační období, odebírají domácnosti, které již mají přípojky hotové, jsou zapojené bytovky 108,109,131 a také nové domky na ZTV.

Přípojky k jednotlivým odběratelům

Tyto přípojky nebyly součástí hlavního projektu, jsou samostatnou stavbou, které musely jednotlivě projít souhlasem stavebního úřadu. Obec nechala připravit a zaplatila projekt pro všechny odběratele najednou. Projektant, starosta obce, případně stavbyvedoucí vodovodu vedení přípojky téměř s každým odběratelem osobně projednali. Každý odběratel je majitelem své přípojky a zaplatí si tu část na svém pozemku včetně připojení k domovnímu rozvodu ( k tomu obec každému zaplatí tu část, která vede obecním nebo státním pozemkem - toto platí pouze pro přípojky zapsané v seznamu na základě zájmu odběratelů ). Přípojku na svém pozemku a napojení na domovní rozvody si připravuje každý sám, pouze bez vodoměrů, ty dodává obec a jsou k vyzvednutí na OÚ po předchozí dohodě se starostou.

POSTUP PRO OŽIVENÍ NOVÉ VODOVODNÍ PŘÍPOJKY :

( některé domy již mají hotové a "novou" vodu odebírají )

 

-Obnovit si povolení na přípojku na MěÚ Týn nad Vltavou ( původní územní souhlas z let 2016-17 již nejsou v platnosti ) 

-Vyzvednout si vodoměr na OÚ

-Zajistit si instalatérskou firmou montáž vodoměru a správné zapojení přípojky

 

-Potom tuto připravenost nahlásit starostovi a obec následně zajistí kontrolu připojení, zaplombování vodoměru a zapnutí vody do přípojky
Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
podminky-pripojeni-na-vodovod.pdf 70.3 Kb
podminky-umisteni-vodomeru.pdf 65.3 Kb
postup-realizace-vodovodni-a-kanalizacni-pripojky.pdf 67.4 Kb