Odpadové hospodářství

Informační povinnost o odpadového hospodářství obce Chrášťany ve smyslu §60, odst. 4 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech za rok 2023

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
informacni-povinnost-odpady.pdf 701.3 Kb

Třídíme odpad - jak a proč

DĚKUJEME VŠEM, KTEŘÍ TŘÍDÍ. DĚKUJEME, ŽE VÁM ZÁLEŽÍ NA ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ I NA NAŠÍ OBCI!

TŘÍDÍME ODPAD - MÁ TO SMYSL

1. Třídění je ekologické:  Kdo třídí odpady, přispívá k ochraně životního prostředí, šetří energii a suroviny.  

2. Třídění se vyplatí:  

-          předejde se zvyšování poplatků za svoz odpadu (poplatek se stanovuje podle nákladů na netříděný odpad)

-          recyklací se získají nové zdroje surovin

-          významně se tak ušetří energie a přírodní zdroje

-          zamezí se rychlému nárůstu počtu skládek

-          povinnost třídit odpad ukládá zákon o odpadech

 

VÍCE TEORETICKÝCH INFORMACÍ K TŘÍDĚNÍ viz.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
jak-tridit-i.png 150.8 Kb
jak-tridit-ii.png 69.4 Kb
letak-jak-sprave-tridit-odpad.pdf 6200.2 Kb

Nakládání s odpady

Fyzické osoby ( občané ) jsou ze zákona povinny odkládat komunální odpad na místech k tomu určených a odpad odděleně shromažďovat, třídit a předávat k využití a odstraňování podle systému zavedeného obcí (dle § 17 odst. 4 Zákona č. 185/2001 Sb.)

V příloze uvádíme základní podrobné informace, jak správně odpady třídit a kam který konkrétní odpad ukládat.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
nakladani-s-odpady-doporuceni.pdf 261.8 Kb