Skládka Rakovka

Formuláře k odpadům

V příloze jsou formuláře, které je potřeba vytisknout,  vyplnit a přivézt spolu s odpadem na skládku (objednávka + základní popis odpadu nebo čestné prohlášení, pokud byl již základní popis v daném roce  předložen), kde jej předáte obsluze skládky. Ta poté rozhodne, zda je odpad vhodný pro uložení na naši skládku odpadů.
V případě, že tyto potřebné formuláře nebudou obsluze skládky předloženy spolu s dodávaným odpadem, nemůže obsluha odpad na skládku přijmout.
Potřebné informace k ukládání odpadu získáte přímo u obsluhy skládky - pana Pavla Hlináka-tel. 385 731 886 nebo u pana Václava Záveského - mob. 724 157 953.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
020104-čestné prohlášení.pdf Průvodní formuláře k odpadům 276.9 Kb
150106-čestné prohlášení.pdf Průvodní formuláře k odpadům 277.1 Kb
160119-čestné prohlášení.pdf Průvodní formuláře k odpadům 276.2 Kb
170101-čestné prohlášení.pdf Průvodní formuláře k odpadům 274.7 Kb
170102-čestné prohlášení.pdf Průvodní formuláře k odpadům 274.6 Kb
170107-čestné prohlášení.pdf Průvodní formuláře k odpadům 282.6 Kb
170202-čestné prohlášení793047527.pdf 281.7 Kb
170203-čestné prohlášení146985383.pdf Průvodní formuláře k odpadům 286.5 Kb
170504-čestné prohlášení .pdf Průvodní formuláře k odpadům 279.1 Kb
170604-čestné prohlášení.pdf Průvodní formuláře k odpadům 278.7 Kb
170605-čestné prohlášení.pdf Průvodní formuláře k odpadům 278.2 Kb
170802-čestné prohlášení.pdf Průvodní formuláře k odpadům 277.5 Kb
170904-čestné prohlášení.pdf Průvodní formuláře k odpadům 284.8 Kb
190801-čestné prohlášení.pdf Průvodní formuláře k odpadům 274.3 Kb
191204-čestné prohlášení.pdf Průvodní formuláře k odpadům 274.6 Kb
200111-čestné prohlášení.pdf Průvodní formuláře k odpadům 275.6 Kb
200301-čestné prohlášení.pdf Průvodní formuláře k odpadům 276 Kb
200307-čestné prohlášení.pdf Průvodní formuláře k odpadům 275.7 Kb
skladka-objednavka344755409.pdf 229.6 Kb
skladka-souhlas-s-el-fakturaci682759242.pdf 388.2 Kb
ZPO 020104-Odpadní plasty.pdf Průvodní formuláře k odpadům 702.9 Kb
ZPO 150106-Směsné obaly.pdf Průvodní formuláře k odpadům 776.5 Kb
ZPO 160119-Plasty.pdf Průvodní formuláře k odpadům 739.4 Kb
ZPO 170101-Beton.pdf Průvodní formuláře k odpadům 664.8 Kb
ZPO 170102-Cihly.pdf Průvodní formuláře k odpadům 639.6 Kb
ZPO 170107-Směsi betonu,cihel,tašek.pdf Průvodní formuláře k odpadům 694.8 Kb
ZPO 170504-Zemina a kamení.pdf Průvodní formuláře k odpadům 665.8 Kb
ZPO 170604-Izolační materiály.pdf Průvodní formuláře k odpadům 712.2 Kb
ZPO 170605-Stav.materiály obsah.azbest.pdf Průvodní formuláře k odpadům 690.3 Kb
ZPO 170802-Stav.materiály na bázi sádry.pdf Průvodní formuláře k odpadům 677.8 Kb
ZPO 170904-Směsné stav.odpady.pdf Průvodní formuláře k odpadům 648.6 Kb
ZPO 190801-Shrabky z česlí.pdf Průvodní formuláře k odpadům 682.8 Kb
ZPO 191204-Platy a kaučuk.pdf Průvodní formuláře k odpadům 673.3 Kb
ZPO 200111-Textilní mateiály.pdf Průvodní formuláře k odpadům 656.9 Kb
ZPO 200301-komunál.odpad pro firmy.pdf Průvodní formuláře k odpadům 671.1 Kb
ZPO 200301-komunál.odpad pro obce a města.pdf Průvodní formuláře k odpadům 691.8 Kb
ZPO 200301-komunál.odpad pro fyzické osoby.pdf Průvodní formuláře k odpadům 727.7 Kb
ZPO 200307-objemný odpad.pdf Průvodní formuláře k odpadům 661.9 Kb
ZPO- 170202-Sklo950487912.pdf 631.1 Kb
ZPO-170203-Plasty.pdf Průvodní formuláře k odpadům 673.2 Kb