Skládka Rakovka

Formuláře k odpadům

V příloze jsou formuláře, které je potřeba vytisknout,  vyplnit a přivézt spolu s odpadem na skládku (objednávka + základní popis odpadu nebo čestné prohlášení, pokud byl již základní popis v daném roce  předložen), kde jej předáte obsluze skládky. Ta poté rozhodne, zda je odpad vhodný pro uložení na naši skládku odpadů.
V případě, že tyto potřebné formuláře nebudou obsluze skládky předloženy spolu s dodávaným odpadem, nemůže obsluha odpad na skládku přijmout.
Potřebné informace k ukládání odpadu získáte přímo u obsluhy skládky - pana Pavla Hlináka-tel. 385 731 886 nebo u pana Václava Záveského - mob. 724 157 953.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
020104-cestne-prohlaseni.pdf 145.3 Kb
020104-odpadni-plasty-krome-obalu-.xls 99.8 Kb
150106-cestne-prohlaseni.pdf 145.3 Kb
150106-smesne-obaly-po-vytrideni-nevyuzitelny.xls 100.4 Kb
160119-cestne-prohlaseni.pdf 145.6 Kb
160119-plasty-po-vytrideni-nevyuzitelne.xls 99.8 Kb
170101-beton-otz-vyrov.-a-odpl.-vrstva-.xls 118.3 Kb
170101-cestne-prohlaseni.pdf 145 Kb
170102-cestne-prohlaseni.pdf 145.5 Kb
170102-cihla-otz-vyrov.-a-odpl.-vrstva-.xls 95.7 Kb
170107-cestne-prohlaseni.pdf 145.1 Kb
170107-smesi-betonu-cihel-tasek-a-keramickych-vyrobku-otz-vyr.-vrstva-.xls 96.3 Kb
170504-cestne-prohlaseni.pdf 146.2 Kb
170504-zemina-a-kameni-otz-vyr.-vrstva-kryci-vrstva-vyluh-.xls 98.3 Kb
170601-cestne-prohlaseni.pdf 145.3 Kb
170601-izolacni-materialy-obsahujici-asbest.xls 100.4 Kb
170604-cestne-prohlaseni.pdf 146.3 Kb
170604-ostatni-izolacni-materialy.xls 99.3 Kb
170605-cestne-prohlaseni.pdf 145.5 Kb
170605-stavebni-materialy-obsahujici-asbest.xls 100.4 Kb
170904-cestne-prohlaseni.pdf 146.4 Kb
170904-smesne-stavebni-a-demolicni-odpady-otz-vyr.-vrstva-.xls 99.8 Kb
190801-cestne-prohlaseni.pdf 145.4 Kb
190801-shrabky-z-cesli.xls 99.8 Kb
190802-cestne-prohlaseni.pdf 145.7 Kb
190802-pisek-z-lapaku.xls 99.8 Kb
200203-cestne-prohlaseni.pdf 145.3 Kb
200203-nekompostovatelny-odpad-otz-vyrovnavaci-vrstva-.xls 97.3 Kb
200301-cestne-prohlaseni.pdf 145.4 Kb
200301-smesny-komunalni-odpad.xls 97.3 Kb
200307-cestne-prohlaseni.pdf 145.4 Kb
200307-objemny-odpad.xls 99.8 Kb
skladka-objednavka344755409.pdf 229.6 Kb
skladka-souhlas-s-el-fakturaci682759242.pdf 388.2 Kb