Struktura obecního úřadu

Struktura obecního úřadu

Organizační struktura Obecního úřadu Chrášťany

Obecní úřad Chrášťany
pozice hlavní okruhy činnosti a kompetence
starosta obce                Mgr. Josef Vomáčka  - statutární zástupce obce
 - vedení úřadu
 - přenesený výkon státní správy
 - komunikace s pověřeným úřadem ORP Týn
 - jednání s ostatními úřady
 - finance a rozpočet
 - výběrová řízení a veřejné zakázky
 - pozemky a nemovitosti
 - plánování a investice
 - dotace a dotační agenda
 - reprezentace obce na akcích
 - volby
 - sport a kultura
 - rada a zastupitelstvo
 - ověřování podpisů
 - webové stránky a sociální sítě, zpravodaj
 - smluvní agenda
 - blahopřání jubilantům
 - požární ochrana

místostarosta obce   

Václav Záveský

 - zástupce starosty
 - zaměstnanci obce
 - bezpečnost práce
 - lesní hospodářství, prodej dřeva
 - skládka a odpady
 - údržba majetku obce, kontroly, revize
 - stroje a mechanizace
 - zeleň
 - zimní údržba komunikací
 - spolupráce se spolky
 - veřejné osvětlení
 - reprezentace obce na akcích
 - blahopřání jubilantům

administrativa 

Veronika Stejskalová

 - pokladna
 - evidence obyvatel
 - správní řízení
 - pošta, datová schránka
 - podatelna
 - ověřování podpisů a listin
 - Czech Point
 - místní poplatky
 - skládková agenda, odpady
 - volby
 - blahopřání jubilantům
 - hřbitov - nájmy hrobů
 - základní registry
 - ostatní agendy

účetní

Stanislava Trávníčková

 - kompletní účetnictví obce
 - fakturace, platby
 - finance a rozpočet
 - mzdová a personální agenda
 - vyúčtování dotací
 - statistika