Archiv

Veřejná zakázka malého rozsahu - Skládka TKO Rakovka - IV.etapa

Obec Chrášťany vyhlašuje veřejnou zakázku malého rozsahu na realizaci projektu "Skládka tuhých komunálních odpadů Rakovka - IV.etapa". Projektová dokumentace je zpracována odbornou firmou ARTEZIS Solution s.r.o., která také připravila výběrové řízení na tuto zakázku. Lhůta pro podání nabídek končí 31.7.2014 ve 12.00 hod. Kompletní zadávací dokumentace je ke stažení v příloze. Případné dotazy či doplňující informace si mohou uchazeči vyžádat na mailové adrese zdrakovka@artezis.cz. Všechny relevantní informace budou v průběhu zadávací lhůty zveřejněny zde na webu v sekci Veřejné zakázky.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
krycí list nabídky VŘ - skládka IV.etapa.doc 248.8 Kb
RAKOVKA 4.ETAPA DPS.zip 11340.5 Kb
skládka IV.etapa - výkaz výměr.xls 53.2 Kb
SOD návrh - skládka IV.etapa.doc 283.6 Kb
výzva k VŘ - skládka IV.etapa.pdf 1464.7 Kb