DOTACE
Vodní nádrže Doubravka - myslivecké rybníky
Dopravní automobil pro JSDHO Chrášťany
Dotace z Ministerstva pro místní rozvoj
Krajské dotace POV
Zásahový automobil CAS pro JSDHO Chrášťany
Fond solidarity Evropské unie