Aktuální
Zveřejnění záměru výpůjčky
Zveřejnění záměru pronájmu
Veřejná vyhláška - oznámení veřejného projednání o návrhu změny územního plánu Chrášťany
Zveřejnění záměru pronájmu pozemků v Chrášťanech - zahrádky
Porovnání kalkulace cen pro vodné a stočné za rok 2022
Závěrečný účet obce za rok 2022 - zveřejnění výkazů
Zveřejnění záměru prodeje pozemků - Doubravka
Zveřejnění návrhu střednědobého výhledu rozpočtu obce na 2023-2025
Zveřejnění záměru prodeje pozemků - Pašovice
Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovanými vlastníky
Výroční zpráva Obecního úřadu v Chrášťanech o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2022.
Zveřejnění návrhu střednědobého výhledu rozpočtu SMO Vltava na 2023-2025
Zveřejnění návrhu rozpočtu SMO Vltava na rok 2023
Poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků v obci Chrášťany
Zveřejnění návrhu rozpočtu obce na rok 2023
Zveřejnění návrhu střednědobého rozpočtového výhledu ZŠ a MŠ Chrášťany na 2024-25
Zveřejnění návrhu rozpočtu ZŠ a MŠ Chrášťany na rok 2023
Zveřejnění záměrů výpůjčky v k.ú. Chrášťany
Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva
Výzva vlastníkům nemovitostí - ÚZSVM
Zveřejnění záměru prodeje pozemku
Smlouva o poskytnutí dotace - Domovy KLAS o.p.s.
Zveřejnění záměru prodeje pozemků
Závěrečný účet obce za rok 2021 - zveřejnění výkazů
Porovnání položek výpočtu cen pro vodné a stočné za rok 2021
Vyhlášení konce období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru
Zveřejnění záměru směny pozemků
Zveřejnění záměru prodeje pozemků
Střednědobý rozpočtový výhled obce 2022-2024 návrh
Zveřejnění záměru pronájmu pozemků
Obecně závazná vyhláška č. 01-2021 o místních poplatcích za obecní systém odpadového hospodářství
Odstranění dřevin ohrožujících bezpečný a spolehlivý provoz elektrického distribučního zařízení
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
Pozvánka na zasedání zastupitelstva
Aktuální - archiv změn