Aktuální
Oznámení o konání VH HS Hosty-Pašovice-Doubrava
Zveřejnění návrhu střednědobého výhledu rozpočtu SMO Vltava na 2023-2025
Zveřejnění návrhu rozpočtu SMO Vltava na rok 2023
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce
Poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků v obci Chrášťany
Zveřejnění návrhu rozpočtu obce na rok 2023
Zveřejnění návrhu střednědobého rozpočtového výhledu ZŠ a MŠ Chrášťany na 2024-25
Zveřejnění návrhu rozpočtu ZŠ a MŠ Chrášťany na rok 2023
Zveřejnění záměrů výpůjčky v k.ú. Chrášťany
Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva
Výzva vlastníkům nemovitostí - ÚZSVM
Zveřejnění záměru prodeje pozemku
Smlouva o poskytnutí dotace - Domovy KLAS o.p.s.
Zveřejnění záměru prodeje pozemků
Závěrečný účet obce za rok 2021 - zveřejnění výkazů
Porovnání položek výpočtu cen pro vodné a stočné za rok 2021
Vyhlášení konce období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru
Zveřejnění záměru směny pozemků
Zveřejnění záměru prodeje pozemků
Střednědobý rozpočtový výhled obce 2022-2024 návrh
Zveřejnění záměru pronájmu pozemků
Aukční vyhláška ÚZSVM - pozemek Doubrava
Obecně závazná vyhláška č. 01-2021 o místních poplatcích za obecní systém odpadového hospodářství
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu SMO Vltava 2022-24
Návrh rozpočtu SMO Vltava na rok 2022
Návrh rozpočtu obce na rok 2022
Zveřejnění záměru prodeje
Zveřejnění seznamu nemovitostí s nedostatečně identifikovatelnými vlastníky - ÚZSVM
Zveřejnění záměru prodeje pozemků
Smlouva o poskytnutí dotace - Domovy KLAS o.p.s.
Zveřejnění záměru prodeje pozemků
Porovnání položek výpočtu cen pro vodné a stočné za rok 2020
Zveřejnění záměru prodeje pozemků
Zveřejnění záměru pronájmu pozemků
Smlouva o poskytnutí dotace - Domovy KLAS o.p.s.
Závěrečný účet obce za rok 2019 - výkazy ke zveřejnění
Zveřejnění záměru prodeje pozemků
Rozhodnutí o komplexní pozemkové úpravě v k.ú. Pašovice
Střednědobý rozpočtový výhled obce 2020/2022 - návrh
Obecně závazná vyhláška 01-2019 o místních poplatcích
Návrh rozpočtu obce na rok 2020
Návrh střednědobého rozpočtového výhledu ZŠ a MŠ Chrášťany na roky 2021-2022
Návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Chrášťay na rok 2020
Veřejná vyhláška krajského úřadu - 4.aktualizace ZÚR JčKraje
Komplexní pozemková úprava k.ú. Pašovice - rozhodnutí
Závěrečný účet obce za rok 2018 - schváleno zastupitelstvem
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Domovy KLAS o.p.s. 2019
Závěrečný účet obce Chrášťany za rok 2018
Zveřejnění záměru prodeje obecních pozemků
Střednědobý rozpočtový výhled obce 2019-2021 - návrh
Střednědobý rozpočtový výhled ZŠ a MŠ Chrášťany na 2020-21 - schválený
Rozpočet ZŠ a MŠ Chrášťany na rok 2019 - schválený
Zveřejnění záměru prodeje pozemků
Střednědobý rozpočtový výhled ZŠ a MŠ Chrášťany na 2020-21 - návrh
Návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Chrášťany na rok 2019
Návrh rozpočtu obce na rok 2019
Zveřejnění záměru prodeje pozemků
Veřejná vyhláška - nabytí účinnosti změny č.2 ÚP Chrášťany - úplné znění po změnách
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Domovy KLAS o.p.s.
Zveřejnění záměru prodeje pozemků
Závěrečný účet obce za rok 2017 - schváleno zastupitelstvem
Střednědobý rozpočtový výhled obce - schváleno zastupitelstvem
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce na 2018-2020
Zveřejnění závěrečného účtu obce za rok 2017
Oznámení o zveřejňování rozpočtových opatření Sdružení města a obcí Vltava
Oznámení o zveřejnění schváleného závěrečného účtu Sdružení měst a obcí Vltava na rok 2016
Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu Sdružení měst a obcí Vltava na rok 2018
Veřejná vyhláška - návrh stanovení místní úpravy provozu
Změna č.3 územního plánu Chrášťany - nabytí účinnosti
Zveřejnění záměru prodeje pozemků
Návrh rozpočtu obce na rok 2018
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu ZŠ a MŠ Chrášťany na r. 2019-2020
Návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Chrášťany na rok 2018
Zveřejnění záměru prodeje pozemků
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace SDH Chrášťany
Střednědobý rozpočtový výhled obce 2017-2019 - schváleno zastupitelstvem
Obecně závazná vyhláška 01-2017 - školský obvod
Závěrečný účet obce za rok 2016 - schváleno zastupitelstvem
Závěrečný účet obce za rok 2016
Záměr prodeje obecních pozemků
Návrh rozpočtu obce Chrášťany na rok 2017
Návrh rozpočtu SMAO Vltava na rok 2017
Zveřejnění záměru prodeje pozemků v Doubravě
Odstranění dřevin ohrožujících bezpečný a spolehlivý provoz elektrického distribučního zařízení
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
Pozvánka na zasedání zastupitelstva
NOUZOVÝ STAV
MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ
Smlouva o poskytnutí dotace 2017 - Domovy KLAS
Zveřejnění záměru prodeje pozemků
Návrh rozpočtu obce na rok 2016
Dotační program obce 2015-2018
Program rozvoje územního obvodu Jihočeského kraje 2014 - 2020
Aktuální - archiv změn