Aktuální
Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
Zveřejnění záměru propachtování pozemku
Zveřejnění seznamu nemovitostí s nedostatečně identifikovatelnými vlastníky - ÚZSVM
Zveřejnění záměru prodeje pozemků
Územní rozhodnutí - Doubravka - výměna TS a rekonstrukce NN
Územní rozhodnutí - Doubravka - rekonstrukce VO
Závěrečný účet SMO Vltava za rok 2020
Smlouva o poskytnutí dotace - Domovy KLAS o.p.s.
Zveřejnění záměru prodeje pozemků
Závěrečný účet obce za 2020 - schváleno zastupitelstvem
Oznámení řízení - Doubravka ( výměna TS a rekonstrukce NN )
Veřejná vyhláška FÚ k dani z nemovitostí
Porovnání položek výpočtu cen pro vodné a stočné za rok 2020
Závěrečný účet obce za 2020 - výkazy ke zveřejnění
Střednědobý výhled rozpočtu obce na 2021-2023
Zveřejnění záměru prodeje pozemků
Návrh rozpočtu obce Chrášťany na rok 2021
Střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ - návrh na 2022 a 2023
Návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Chrášťany na rok 2021
Zveřejnění záměru prodeje pozemků
Závěrečný účet obce za rok 2019 - schváleno zastupitelstvem
Zveřejnění záměru propachtování pozemků
Zveřejnění záměru pronájmu pozemků
Smlouva o poskytnutí dotace - Domovy KLAS o.p.s.
Závěrečný účet obce za rok 2019 - výkazy ke zveřejnění
Zveřejnění záměru prodeje pozemků
Rozhodnutí o komplexní pozemkové úpravě v k.ú. Pašovice
Střednědobý rozpočtový výhled obce 2020/2022 - návrh
Opatření obecné povahy č. j. 63920/2019-MZE-16212
Obecně závazná vyhláška 01-2019 o místních poplatcích
Návrh rozpočtu obce na rok 2020
Návrh střednědobého rozpočtového výhledu ZŠ a MŠ Chrášťany na roky 2021-2022
Návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Chrášťay na rok 2020
Veřejná vyhláška krajského úřadu - 4.aktualizace ZÚR JčKraje
Komplexní pozemková úprava k.ú. Pašovice - rozhodnutí
Závěrečný účet obce za rok 2018 - schváleno zastupitelstvem
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Domovy KLAS o.p.s. 2019
Závěrečný účet obce Chrášťany za rok 2018
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy
Zveřejnění záměru prodeje obecních pozemků
Střednědobý rozpočtový výhled obce 2019-2021 - návrh
Střednědobý rozpočtový výhled ZŠ a MŠ Chrášťany na 2020-21 - schválený
Rozpočet ZŠ a MŠ Chrášťany na rok 2019 - schválený
Zveřejnění záměru prodeje pozemků
Střednědobý rozpočtový výhled ZŠ a MŠ Chrášťany na 2020-21 - návrh
Návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Chrášťany na rok 2019
Návrh rozpočtu obce na rok 2019
Zveřejnění záměru prodeje pozemků
Veřejná vyhláška - nabytí účinnosti změny č.2 ÚP Chrášťany - úplné znění po změnách
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Domovy KLAS o.p.s.
Zveřejnění záměru prodeje pozemků
Závěrečný účet obce za rok 2017 - schváleno zastupitelstvem
Střednědobý rozpočtový výhled obce - schváleno zastupitelstvem
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce na 2018-2020
Zveřejnění závěrečného účtu obce za rok 2017
Oznámení o zveřejňování rozpočtových opatření Sdružení města a obcí Vltava
Oznámení o zveřejnění schváleného závěrečného účtu Sdružení měst a obcí Vltava na rok 2016
Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu Sdružení měst a obcí Vltava na rok 2018
Veřejná vyhláška - návrh stanovení místní úpravy provozu
Změna č.3 územního plánu Chrášťany - nabytí účinnosti
Zveřejnění záměru prodeje pozemků
Návrh rozpočtu obce na rok 2018
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu ZŠ a MŠ Chrášťany na r. 2019-2020
Návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Chrášťany na rok 2018
Zveřejnění záměru prodeje pozemků
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace SDH Chrášťany
Střednědobý rozpočtový výhled obce 2017-2019 - schváleno zastupitelstvem
Obecně závazná vyhláška 01-2017 - školský obvod
Závěrečný účet obce za rok 2016 - schváleno zastupitelstvem
Závěrečný účet obce za rok 2016
Záměr prodeje obecních pozemků
Návrh rozpočtu obce Chrášťany na rok 2017
Návrh rozpočtu SMAO Vltava na rok 2017
Zveřejnění záměru prodeje pozemků v Doubravě
NOUZOVÝ STAV
MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ
Smlouva o poskytnutí dotace 2017 - Domovy KLAS
Zveřejnění záměru prodeje pozemků
Návrh rozpočtu obce na rok 2016
Dotační program obce 2015-2018
Program rozvoje územního obvodu Jihočeského kraje 2014 - 2020
Aktuální - archiv změn