Archiv
Oznámení o době a místě konání volby prezidenta republiky
Pozvánka na ustavující zasedání zastupitelstva obce 20.10.2022
Oznámení o době a místě konání voleb 2022
Pozvánka na zasedání zastupitelstva
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce
Závěrečný účet SMO Vltava za rok 2021 - zveřejnění výkazů
Pozvánka na zasedání zastupitelstva
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce
Pozvánka na zasedání zastupitelstva
Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
Pozvánka na zasedání zastupitelstva 14.10.
Zveřejnění záměru propachtování pozemku
Územní rozhodnutí - Doubravka - výměna TS a rekonstrukce NN
Územní rozhodnutí - Doubravka - rekonstrukce VO
Pozvánka na zasedání zastupitelstva
Závěrečný účet SMO Vltava za rok 2020
Opatření obecné povahy - MZe
Pozvánka na zasedání zastupitelstva
Oznámení řízení - Doubravka ( výměna TS a rekonstrukce NN )
Oznámení řízení - Rekonstrukce VO Doubravka
Veřejná vyhláška FÚ k dani z nemovitostí
Závěrečný účet obce za 2020 - výkazy ke zveřejnění
Územní plán Týn nad Vltavou - návrh změny č.2
Zveřejnění záměru výpůjčky
Návrh rozpočtu obce Chrášťany na rok 2021
Střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ - návrh na 2022 a 2023
Návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Chrášťany na rok 2021
Zveřejnění záměru pronájmu
Zveřejnění záměru prodeje pozemků
Pozvánka na zasedání zastupitelstva 27.8.
Pozvánka na zasedání zastupitelstva 4.6.2020
Zveřejnění záměru propachtování pozemků
Porovnání položek kalkulace cen pro vodné za rok 2019
Pozvánka na zasedání zastupitelstva dne 12.3.2020
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce
Zveřejnění záměru prodeje obecního pozemku
Opatření obecné povahy č.1/2015 (Návrh změny)
Pozvánka na zasedání zastupitelstva
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce
Pozvánka na zasedání zastupitelstva
Zveřejnění záměru pronájmu pozemku
Porovnání položek pro výpočet ceny vodného za rok 2018 - Vodovod Chrášťany
Příloha k vyhlášce o místních poplatcích ( pro rok 2019 )
Zveřejnění záměru pronájmu
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce
Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do zastupitelstva obce Chrášťany 2018
Zveřejnění záměru prodeje pozemků v Pašovicích
Zveřejnění záměru pronájmu hospody
Veřejná vyhláška - pasport místních komunikací obce Chrášťany - zařazení MK do kategorií
Veřejná vyhláška - vydání změny č.3 územního plánu obce Chrášťany
Pozvánka na zasedání zastupitelstva
Příloha k vyhlášce o místních poplatcích ( pro rok 2018 )
Záměr pronájmu hospody v Doubravce
Zveřejnění záměru - propachtování pozemku
Zveřejnění záměru - propachtování pozemku
Informace o počtu a sídle okrskových volebních komisí
Zadání změny územního plánu č.3 Chrášťany - veřejná vyhláška
Zveřejnění záměru pronájmu prodejny v Doubravce
Návrh střednědobého rozpočtového výhledu 2017-2019
Zveřejnění záměru směny pozemků
Zveřejnění záměru pronájmu
Zveřejnění záměru pronájmu Doubravka
Veřejná vyhláška - změna č.2 ÚP obce Všemyslice
Pozvánka na zasedání zastupitelstva 15.12.
Veřejná vyhláška - MěÚ Týn
Zveřejnění záměru pronájmu
Zveřejnění záměru směny obecních pozemků
Zveřejnění záměru pronájmu
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce
Rozhodnutí hejtmana - vyhlášení období zvýšeného nebezpečí vzniku požárů
Zveřejnění záměru prodeje
Zveřejnění záměru pronájmu
Zveřejnění závěrečného účtu obce za rok 2014
Zveřejnění záměru prodeje pozemků
Zveřejnění záměru prodeje
Návrh rozpočtu obce na rok 2015
Zveřejnění záměru prodeje pozemků
Pozvánka na zasedání zastupitelstva 20.8.14
Veřejná zakázka malého rozsahu - Skládka TKO Rakovka - IV.etapa
Zveřejnění záměru pronájmu
Pozvánka na zasedání zastupitelstva 2.7.2014
Oznámení o konání zasedání zastupitelstva JčK
Zveřejnění záměru prodeje pozemků
Zveřejnění záměru prodeje
Stanovení počtu členů komisí pro volby do EP 2014
Veřejná zakázka - Osazení TRV a patní regulace v kotelně ZŠ Chrášťany
Zveřejnění závěrečného účtu obce za rok 2013
Zveřejnění záměru prodeje pozemku
Pozvánka na zasedání zastupitelstva
Záměr pronájmu pozemku
Výsadba stromořadí Koloměřice - smlouva o dílo
Zveřejnění záměru prodeje
Pozvánka na zasedání zastupitelstva
Závěrečný účet obce za rok 2011
Zveřejnění záměru prodeje
Návrh rozpočtu 2012
Zveřejnění záměru pronájmu
Zveřejnění záměru prodeje
Změna zdroje vytápění a zateplení budov ZŠ a MŠ Chrášťany - výběrové řízení - výzva
Zveřejnění záměru pronájmu
Zveřejnění záměru prodeje
Výkaz pro hodnotící plnění rozpočtu k 31.12.2011 - SMAO Vltava
Závěrečná zpráva 2010