Archiv
Opatření obecné povahy - vlk evropský
Pozvánka na zastupitelstvo
Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí
Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce 29.2.2024
Opatření obecné povahy - vlk obecný
Veřejná vyhláška - projednání návrhu 13. aktualizace zásad územního rozvoje JK zkráceným postupem
Střednědobý výhled rozpočtu obce na 2024-2026 - návrh
Aukční vyhláška - Pašovice parc. č. 44/1
Opatření obecné povahy - kormorán velký
Aukční vyhláčka - Pašovice p.č.44/1
Návrh rozpočtu a Rozpočtový výhled SMAO
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce
Aukční vyhláška - pozemek parc. č. 44/1 - Pašovice
Výzva
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce
Opatření obecné povahy - mník jednovousý, jelec jesen
Opatření obecné povahy č. 1/2023
Veřejná vyhláška - Územní opatření o zrušení rozhodnutí o stavební uzávěře - Průmyslová voda pro JEMA - vodohospodářská část
Veřejná vyhláška - Územní opatření o stavební uzávěře Vodní nádrž Hněvkovice
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce
Veřejná vyhláška - oznámení veřejného projednání o návrhu změny územního plánu Chrášťany
Pozvánka na zasedání zastupitelstva
Veřejná vyhláška - Chodník Chrášťany - stavební povolení
Oznámení o konání VH HS Hosty-Pašovice-Doubrava
Chodník Chrášťany - zahájení řízení - veřejná vyhláška
Oznámení o době a místě konání volby prezidenta republiky
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce
Pozvánka na ustavující zasedání zastupitelstva obce 20.10.2022
Oznámení o době a místě konání voleb 2022
Pozvánka na zasedání zastupitelstva
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce
Závěrečný účet SMO Vltava za rok 2021 - zveřejnění výkazů
Pozvánka na zasedání zastupitelstva
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu SMO Vltava 2022-24
Návrh rozpočtu SMO Vltava na rok 2022
Pozvánka na zasedání zastupitelstva
Návrh rozpočtu obce na rok 2022
Zveřejnění záměru prodeje
Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
Pozvánka na zasedání zastupitelstva 14.10.
Zveřejnění záměru propachtování pozemku
Zveřejnění záměru prodeje pozemků
Územní rozhodnutí - Doubravka - výměna TS a rekonstrukce NN
Územní rozhodnutí - Doubravka - rekonstrukce VO
Pozvánka na zasedání zastupitelstva
Závěrečný účet SMO Vltava za rok 2020
Smlouva o poskytnutí dotace - Domovy KLAS o.p.s.
Opatření obecné povahy - MZe
Zveřejnění záměru prodeje pozemků
Pozvánka na zasedání zastupitelstva
Oznámení řízení - Doubravka ( výměna TS a rekonstrukce NN )
Oznámení řízení - Rekonstrukce VO Doubravka
Veřejná vyhláška FÚ k dani z nemovitostí
Závěrečný účet obce za 2020 - výkazy ke zveřejnění
Územní plán Týn nad Vltavou - návrh změny č.2
Zveřejnění záměru výpůjčky
Zveřejnění záměru prodeje pozemků
Návrh rozpočtu obce Chrášťany na rok 2021
Střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ - návrh na 2022 a 2023
Návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Chrášťany na rok 2021
Zveřejnění záměru pronájmu
Zveřejnění záměru prodeje pozemků
Pozvánka na zasedání zastupitelstva 27.8.
Pozvánka na zasedání zastupitelstva 4.6.2020
Zveřejnění záměru propachtování pozemků
Zveřejnění záměru pronájmu pozemků
Porovnání položek kalkulace cen pro vodné za rok 2019
Závěrečný účet obce za rok 2019 - výkazy ke zveřejnění
Zveřejnění záměru prodeje pozemků
Pozvánka na zasedání zastupitelstva dne 12.3.2020
Střednědobý rozpočtový výhled obce 2020/2022 - návrh
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce
Zveřejnění záměru prodeje obecního pozemku
Obecně závazná vyhláška 01-2019 o místních poplatcích
Návrh rozpočtu obce na rok 2020
Opatření obecné povahy č.1/2015 (Návrh změny)
Pozvánka na zasedání zastupitelstva
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce
Závěrečný účet obce za rok 2018 - schváleno zastupitelstvem
Pozvánka na zasedání zastupitelstva
Zveřejnění záměru pronájmu pozemku
Porovnání položek pro výpočet ceny vodného za rok 2018 - Vodovod Chrášťany
Závěrečný účet obce Chrášťany za rok 2018
Zveřejnění záměru prodeje obecních pozemků
Střednědobý rozpočtový výhled obce 2019-2021 - návrh
Zveřejnění záměru prodeje pozemků
Příloha k vyhlášce o místních poplatcích ( pro rok 2019 )
Zveřejnění záměru pronájmu
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce
Návrh rozpočtu obce na rok 2019
Zveřejnění záměru prodeje pozemků
Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do zastupitelstva obce Chrášťany 2018
Zveřejnění záměru prodeje pozemků v Pašovicích
Zveřejnění záměru pronájmu hospody
Zveřejnění záměru prodeje pozemků
Závěrečný účet obce za rok 2017 - schváleno zastupitelstvem
Střednědobý rozpočtový výhled obce - schváleno zastupitelstvem
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce na 2018-2020
Zveřejnění závěrečného účtu obce za rok 2017
Oznámení o zveřejňování rozpočtových opatření Sdružení města a obcí Vltava
Oznámení o zveřejnění schváleného závěrečného účtu Sdružení měst a obcí Vltava na rok 2016
Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu Sdružení měst a obcí Vltava na rok 2018
Veřejná vyhláška - pasport místních komunikací obce Chrášťany - zařazení MK do kategorií
Zveřejnění záměru prodeje pozemků
Veřejná vyhláška - vydání změny č.3 územního plánu obce Chrášťany
Pozvánka na zasedání zastupitelstva
Příloha k vyhlášce o místních poplatcích ( pro rok 2018 )
Návrh rozpočtu obce na rok 2018
Záměr pronájmu hospody v Doubravce
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu ZŠ a MŠ Chrášťany na r. 2019-2020
Zveřejnění záměru - propachtování pozemku
Zveřejnění záměru prodeje pozemků
Zveřejnění záměru - propachtování pozemku
Informace o počtu a sídle okrskových volebních komisí
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace SDH Chrášťany
Zadání změny územního plánu č.3 Chrášťany - veřejná vyhláška
Střednědobý rozpočtový výhled obce 2017-2019 - schváleno zastupitelstvem
Zveřejnění záměru pronájmu prodejny v Doubravce
Návrh střednědobého rozpočtového výhledu 2017-2019
Zveřejnění záměru směny pozemků
Závěrečný účet obce za rok 2016 - schváleno zastupitelstvem
Zveřejnění záměru pronájmu
Závěrečný účet obce za rok 2016
Záměr prodeje obecních pozemků
Zveřejnění záměru pronájmu Doubravka
Veřejná vyhláška - změna č.2 ÚP obce Všemyslice
Pozvánka na zasedání zastupitelstva 15.12.
Návrh rozpočtu obce Chrášťany na rok 2017
Návrh rozpočtu SMAO Vltava na rok 2017
Zveřejnění záměru prodeje pozemků v Doubravě
Veřejná vyhláška - MěÚ Týn
Zveřejnění záměru pronájmu
Zveřejnění záměru směny obecních pozemků
Zveřejnění záměru prodeje pozemků
Návrh rozpočtu obce na rok 2016
Zveřejnění záměru pronájmu
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce
Rozhodnutí hejtmana - vyhlášení období zvýšeného nebezpečí vzniku požárů
Zveřejnění záměru prodeje
Zveřejnění záměru pronájmu
Zveřejnění závěrečného účtu obce za rok 2014
Zveřejnění záměru prodeje pozemků
Zveřejnění záměru prodeje
Návrh rozpočtu obce na rok 2015
Zveřejnění záměru prodeje pozemků
Pozvánka na zasedání zastupitelstva 20.8.14
Veřejná zakázka malého rozsahu - Skládka TKO Rakovka - IV.etapa
Zveřejnění záměru pronájmu
Pozvánka na zasedání zastupitelstva 2.7.2014
Oznámení o konání zasedání zastupitelstva JčK
Zveřejnění záměru prodeje pozemků
Zveřejnění záměru prodeje
Stanovení počtu členů komisí pro volby do EP 2014
Veřejná zakázka - Osazení TRV a patní regulace v kotelně ZŠ Chrášťany
Zveřejnění závěrečného účtu obce za rok 2013
Zveřejnění záměru prodeje pozemku
Pozvánka na zasedání zastupitelstva
Záměr pronájmu pozemku
Výsadba stromořadí Koloměřice - smlouva o dílo
Zveřejnění záměru prodeje
Pozvánka na zasedání zastupitelstva
Závěrečný účet obce za rok 2011
Zveřejnění záměru prodeje
Návrh rozpočtu 2012
Zveřejnění záměru pronájmu
Zveřejnění záměru prodeje
Změna zdroje vytápění a zateplení budov ZŠ a MŠ Chrášťany - výběrové řízení - výzva
Zveřejnění záměru pronájmu
Zveřejnění záměru prodeje
Výkaz pro hodnotící plnění rozpočtu k 31.12.2011 - SMAO Vltava
Závěrečná zpráva 2010