Veřejné zakázky
Název, anotace
10.6.2024 10.6.2024 Veřejná zakázka malého rozsahu - Rekonstrukce sportovní podlahy tělocvičny v Chrášťanech
16.4.2024 18.6.2024 Veřejná zakázka malého rozsahu - "Chodník Chrášťany - podél komunikace III/10562"
15.4.2024 18.6.2024 Veřejná zakázka malého rozsahu - Parkoviště a stavební úpravy komunikací v okolí ZŠ Chrášťany
8.1.2024 10.1.2024 Veřejná zakázka - FVE - Chrášťany ZŠ
30.5.2022 31.10.2022 Veřejná zakázka malého rozsahu - "Oprava chodníku 4527 v Chrášťanech"
30.5.2022 28.4.2023 Veřejná zakázka malého rozsahu - "Rekonstrukce VO Doubravka"
30.5.2022 30.5.2022 Veřejná zakázka malého rozsahu - DA Chrášťany
30.5.2022 22.9.2022 Veřejná zakázka malého rozsahu - Zkvalitnění výuky ZŠ Chrášťany - přírodovědná učebna
23.3.2022 13.7.2022 Veřejná zakázka malého rozsahu - "Oprava střechy Chrášťany 109"
21.3.2022 13.7.2022 5.4.2022 Veřejná zakázka malého rozsahu - "Obnova vodních nádrží k.ú. Doubravka u Týna nad Vltavou"
29.11.2021 25.10.2022 Veřejná zakázka malého rozsahu - Stavební úpravy spojovacích chodeb ZŠ Chrášťany
26.5.2021 10.1.2024 23.6.2021 Veřejná zakázka malého rozsahu - "Udržovací práce požární nádrže - Pašovice"
12.11.2020 12.11.2020 Profil zadavatele
27.8.2020 16.11.2020 Veřejná zakázka malého rozsahu - Stavební úpravy spojovací chodby ZŠ a MŠ Chrášťany
17.4.2020 11.1.2021 Veřejná zakázka malého rozsahu - Zkvalitnění výuky ZŠ Chrášťany
15.7.2019 15.7.2019 Veřejná zakázka malého rozsahu - "Bezdrátový rozhlas pro obec Chrášťany"
1.6.2017 15.7.2019 Veřejná zakázka malého rozsahu - Parkovací plochy u ZŠ a MŠ Chrášťany
7.3.2017 1.6.2017 Veřejná zakázka malého rozsahu - bankovní úvěr
12.5.2016 10.7.2017 Veřejná zakázka malého rozsahu - Chodník Koloměřice
10.5.2016 8.1.2024 Veřejná zakázka - Oprava místních komunikací Chrášťany
25.9.2015 8.1.2024 Veřejná zakázka - Vodovod Chrášťany
11.5.2016 25.11.2016 Veřejná zakázka - Opravy požárních nádrží
3.7.2014 12.5.2016 Veřejná zakázka malého rozsahu - Skládka TKO Rakovka - IV.etapa
13.3.2014 8.8.2016 Veřejná zakázka makého rozsahu - Osazení TRV a patní regulace v kotelně ZŠ Chrášťany
30.9.2013 12.5.2016 Veřejná zakázka - ZTV Chrášťany
10.6.2013 12.5.2016 Veřejná zakázka malého rozsahu - Stromořadí Koloměřice
12.5.2016 12.5.2016 Veřejná zakázka - Změna zdroje vytápění a zateplení objektů ZŠ a MŠ v obci Chrášťany čp.100