Veřejné zakázky

Profil zadavatele

Obec má zřízený profil zadavatele na adrese www.vhodne-uverejneni.cz.

Zde jsou zveřejňovány zakázky s plněním smlouvy nad 500.000 Kč bez DPH.


Veřejná zakázka malého rozsahu - Stavební úpravy spojovací chodby ZŠ a MŠ Chrášťany

Obec Chrášťany realizovala veřejnou zakázku malého rozsahu na výstavbu projektu "Stavební úpravy spojovací chodby ZŠ a MŠ Chrášťany". Projektovou dokumentaci a přípravu stavebního povolení zpracovala firma Doping s.r.o. V rámci vyhlášení této zakázky byly přímo osloveny odborné firmy na stavební práce a na dodávku oken a dveří.  Z obdržených nabídek na nová okna a dveře byla cenově nejvýhodnější nabídka firmy Window Holding a.s. (Vekra), nabídková cena 132.316,66 Kč bez DPH. Schváleno radou obce dne 29.6.2020. Na stavební práce jsme obdrželi 3 nabídky, z nichž byla na základě kritéria nabídkové ceny nejvýhodnější nabídka od firmy Š+H Bohunice s.r.o., která byla ve výši 649.377,46 Kč bez DPH. Schváleno radou obce dne 27.7.2020. Výstavba proběhla v srpnu. Kolaudační souhlas MěÚ Týn udělen dne 10.11.2020.

Projekt byl spolufinancován z dotačních prostředků POV Jihočeského kraje ( výše dotace 190.000 Kč ) a z prostředků poskytnutých od Nadace ČEZ ( 120.000 Kč ).

Veřejná zakázka malého rozsahu - Stavební úpravy spojovací chodby ZŠ a MŠ Chrášťany                                                     Veřejná zakázka malého rozsahu - Stavební úpravy spojovací chodby ZŠ a MŠ Chrášťany

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
sod-stav-upravy-s-h-scan.pdf 358.1 Kb

Veřejná zakázka malého rozsahu - Zkvalitnění výuky ZŠ Chrášťany

Obec Chrášťany provedla výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu - "Zkvalitnění výuky - Základní škola Chrášťany". Jedná se o stavební úpravy počítačové učebny včetně nového vybavení a bezbariérových plošin. Zakázka je rozdělena do 3 funkčních celků - stavební část, bezbariérová část a počítačové vybavení.

STAVEBNÍ ČÁST

Vítězný uchazeč - SNN Bechyně a.s., IČ:25172417, nabídková cena 436.479,21 Kč bez DPH.

BEZBARIÉROVOST

Vítězný uchazeč - ALTECH, spol. s r.o., IČ:46344861, nabídková cena 485.000,00 Kč bez DPH.

VYBAVENÍ PC

Vítězný uchazeč - JABU, s.r.o., IČ:04789164, nabídková cena 1.647.938,00 Kč bez DPH.

 

Projekt je spolufinancován z Evropského fondu  pro regionální rozvoj a Integrovaného regionálního operačního programu, č. projektu CZ.6.4.59/0.0/0.0/16_075/0012079.

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
dodinfo-1-stavebni.pdf 213.6 Kb
dodinfo-1.pdf 213.9 Kb
dodinfo-2-bezbarierovost.pdf 213.1 Kb
dodinfo-3-bezbarierovost.pdf 251.2 Kb
dodinfo-4-bezbarierovost.pdf 246.5 Kb
podklady-k-vr-bezbarierovost.zip 599 Kb
podklady-vr-pc-vybaveni.zip 543.6 Kb
podklady-vr-stavebni-cast.zip 1986.2 Kb
smlouva-jabu-scan.pdf 614.3 Kb
sod-bezbarierovost-altech-scan.pdf 483.1 Kb
sod-stavebni-snn-bechyne-scan.pdf 985.8 Kb

Veřejná zakázka malého rozsahu - "Bezdrátový rozhlas pro obec Chrášťany"

Obec Chrášťany realizovala veřejnou zakázku malého rozsahu na projekt "Bezdrátový rozhlas pro obec Chrášťany". V rámci vyhlášení této zakázky byly přímo osloveny 3 firmy ( SOVT-RADIO spol. s r.o., TEWIKO systems, s.r.o., ECHOTON-CZ s.r.o. ). Nabídku podaly všechny 3 firmy. Na základě kritéria nabídkové ceny byla nejvýhodnější nabídka od firmy SOVT-RADIO spol. s.r.o., která byla ve výši 579.780,- Kč bez DPH. Uzavření smlouvy s vítězným uchazečem schválila rada obce na svém zasedání dne 27.5.2019. Realizace proběhla koncem června a probíhá zkušební provoz. 

Projekt je spolufinancován z dotačních prostředků POV Jihočeského kraje ( výše dotace 220.000 Kč ).

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
smlouva-sovt-radio-scan.pdf 413.1 Kb

Veřejná zakázka malého rozsahu - Parkovací plochy u ZŠ a MŠ Chrášťany

Obec Chrášťany realizovala veřejnou zakázku malého rozsahu na výstavbu projektu "Parkovací plochy u ZŠ a MŠ Chrášťany". Projektovou dokumentaci a přípravu stavebního povolení zpracovala firma Building Investments s.r.o. V rámci vyhlášení této zakázky bylo přímo osloveno 5 firem ( Š+H Bohunice s.r.o., STRABAG a.s., Swietelsky, DAICH spol.s.r.o., HYDRO&KOV s.r.o. ), zakázka byla rovněž zveřejněna na webových stránkách. Nabídku nakonec podaly 4 firmy ( DAICH spol.s.r.o., HYDRO&KOV s.r.o., Š+H Bohunice s.r.o., STRABAG a.s.). Na základě kritéria nabídkové ceny byla nejvýhodnější nabídka od firmy Š+H Bohunice s.r.o., která byla ve výši 607.533,84 Kč bez DPH. Uzavření smlouvy s vítězným uchazečem schválila rada obce na svém zasedání dne 26.6.2017. Výstavba proběhla v letních měsících, byla řádně dokončena a úspěšně zkolaudována. 

Projekt byl spolufinancován z dotačních prostředků POV Jihočeského kraje ( výše dotace 215.000 Kč ).

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
parkovaci-plochy-zs-ms-chrastany-sod-s-h-bohunice-scan.pdf 386.7 Kb
parkoviste-zs-a-ms-komplet-zd.zip 3844.8 Kb

Veřejná zakázka malého rozsahu - bankovní úvěr

Obec Chrášťany realizovala v roce 2017 veřejnou zakázku malého rozsahu na poskytnutí bankovního úvěru ve výši 8.500.000,- Kč. Výzva a zadávací dokumentace včetně příloh byla pro uchazeče ke stažení zde na této stránce. Obdrželi jsme nabídky od 2 bankovních subjektů ( Komerční banka, Česká spořitelna ). Komise vybrala jako nejvýhodnější nabídku Komerční banky a.s., když výše úrokové sazby při fixaci na 10 let činí 1,25% p.a. Uzavření smlouvy s vítězným uchazečem bylo schváleno zastupitelstvem obce na zasedání dne 20.4.2017.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
kb-smlouva-o-uveru-vodovod-17.pdf 452.9 Kb
uver-vodovod-17-dodatecne-info-1.zip 6641.3 Kb
vr-uver-vodovod-17-cestne-prohlaseni-1.doc 47.1 Kb
vr-uver-vodovod-17-cestne-prohlaseni-2.doc 41 Kb
vr-uver-vodovod-17-kryci-list-nabidky.doc 45.6 Kb
vr-uver-vodovod-17-vyzva-a-zd.pdf 1185.4 Kb
vykaz-fin-2-12m-2016-12.pdf 2694.6 Kb
vykaz-fin-2-12m-2017-02.pdf 2677 Kb
vykaz-rozvaha-2016-12.pdf 308.1 Kb
vykaz-rozvaha-2017-02.pdf 307.6 Kb
vykaz-zisku-a-ztraty-2016-12.pdf 390.8 Kb
vykaz-zisku-a-ztraty-2017-02.pdf 389.5 Kb

Veřejná zakázka malého rozsahu - Chodník Koloměřice

Obec Chrášťany realizovala v r.2016 veřejnou zakázku malého rozsahu na stavbu "Chodník Koloměřice". Projektovou dokumentaci a přípravu stavebního povolení zpracovala firma Building Investments s.r.o. V rámci vyhlášení této zakázky bylo přímo osloveno 5 firem ( Š+H Bohunice s.r.o., STRABAG a.s., Swietelsky, DAICH spol.s.r.o., HYDRO&KOV s.r.o. ). Nabídku nakonec podaly 4 firmy ( DAICH spol.s.r.o., HYDRO&KOV s.r.o., Š+H Bohunice s.r.o., STRABAG a.s.). Podle nabídkové ceny byla nejvýhodnější nabídka od firmy Š+H Bohunice s.r.o., která byla ve výši 448.826 Kč bez DPH. Uzavření smlouvy s vítězným uchazečem schválila rada obce na svém zasedání dne 23.5.2016. Práce byly řádně provedeny bez problémů a víceprací a chodník byl v pořádku zkolaudován.

Projekt byl spolufinancován z dotačních prostředků POV Jihočeského kraje ( výše dotace 170.000 Kč )


Veřejná zakázka - Oprava místních komunikací Chrášťany

Obec Chrášťany realizovala v r.2016 veřejnou zakázku na projekt "Opravy místních komunikací Chrášťany". Projektová dokumentace byla zpracována firmou Building Investments s.r.o., výběrové řízení na tuto zakázku připravila a administrovala Universal Solutions s.r.o.. Ze 13 zájemců nakonec nabídku do výběrového řízení podalo 5 firem ( Dvořák stavební s.r.o., SWIETELSKY stavební s.r.o., HYDRO&KOV s.r.o., VKB stavby s.r.o., I.Kamenická a obchodní firma s.r.o. ). Po zhodnocení došlých nabídek doporučila komise zastupitelstvu schválit nabídku firmy HYDRO&KOV s r.o., nabídková cena 6.888.888 Kč bez DPH ( celkem 8.335.554 Kč včetně DPH ). Uzavření smlouvy s vítězným uchazečem schválilo zastupitelstvo obce dne 28.4.2016. Zakázka je zveřejněna na profilu zadavatele ( https://www.pro-za.cz/contracts/7c494a ). Práce byly řádně provedeny, jako ohlášená oprava se úředně nekolauduje.

Projekt byl spolufinancován z dotačních prostředků MMR ( výše dotace činila 7.501.996 Kč ) 


Veřejná zakázka - Vodovod Chrášťany

Obec Chrášťany realizovala v letech 2016-2017 veřejnou zakázku na projekt "Vodovod Chrášťany". Projektová dokumentace byla zpracována firmou PROJEKTA Tábor a.s., výběrové řízení na tuto zakázku připravila a administrovala Stavební poradna s.r.o.. Nabídku do výběrového řízení podalo 7 subjektů ( Stavitelství Řehoř s.r.o., Společnost Stavmonta a Hydrokov, ZEPRIS s.r.o., VPK Suchý s.r.o., Sdružení Vodovod Chrášťany, POHL CZ a.s., Š+H Bohunice s.r.o. ). Po zhodnocení došlých nabídek ( 2 nabídky byly vyloučeny ) doporučila komise zastupitelstvu schválit nabídku "Sdružení Vodovod Chrášťany" ( tvořené firmami ALSTAP s.r.o a  DAICH spol. s r.o. ), nabídková cena 16.503.442 Kč bez DPH. Uzavření smlouvy s vítězným uchazečem schválilo zastupitelstvo obce dne 17.3.2016. Na základě probíhajících prací byly uzavřeny 2 dodatky ke smlouvě, týkající se částečné změny technologie a výstavby obecních částí přípojek. Celková cena díla tak byla 18.111.117,10 Kč bez DPH.

Bližší informace o zakázce jsou zveřejněny ve Věstníku veřejných zakázek ( ev.č.527629 ), na stránce https://www.vestnikverejnychzakazek.cz/cs/Form/Display/641175 a na profilu zadavatele.

Projekt byl spolufinancován z dotačních prostředků MZe ve výši 9.902.000 Kč, a také z příspěvku Jihočeského kraje ve výši 1.650.300 Kč.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
smlouva-daich-alstap-scan.pdf 2162.6 Kb

Veřejná zakázka - Opravy požárních nádrží

Obec Chrášťany realizovala v letech 2015-2016 veřejnou zakázku na projekt "Oprava požárních nádrží k.ú. Doubrava, Doubravka, Chrášťany a Koloměřice". Projektová dokumentace byla zpracována Ing.Věrou Slunečkovou, výběrové řízení na tuto zakázku připravila a administrovala Stavební poradna s.r.o.. Nabídku do výběrového řízení podalo 6 firem ( AQUASYS spol. s.r.o., PROTOM Strakonice s.r.o., KAVYL spol.s.r.o., AQUEKO spol.s.r.o., VHS-ZPS JH, HYDRO&KOV s.r.o. ). Po zhodnocení došlých nabídek ( 1 nabídka byla vyloučena ) doporučila komise zastupitelstvu schválit nabídku společnosti HYDRO&KOV s r.o., nabídková cena 32.222.222 Kč bez DPH. Uzavření smlouvy s vítězným uchazečem schválilo zastupitelstvo obce dne 11.3.2015.

Bližší informace o zakázce jsou zveřejněny ve Věstníku veřejných zakázek ( ev.č.497937 ) na stránce https://www.vestnikverejnychzakazek.cz/cs/Form/Display/546475 a na profilu zadavatele ( https://www.pro-za.cz/contracts/7c494a )

Projekt je spolufinancován z dotačních prostředků MMR.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
smlouva-hydro-kov-dodatek-scan.pdf 2542.9 Kb
smlouva-hydro-kov-scan.pdf 6695.9 Kb

Veřejná zakázka malého rozsahu - Skládka TKO Rakovka - IV.etapa

Obec Chrášťany v r.2014 až 2015 realizovala veřejnou zakázku malého rozsahu na projektu "Skládka tuhých komunálních odpadů Rakovka - IV.etapa". Projektová dokumentace byla zpracována odbornou firmou ARTEZIS Solution s.r.o., která také připravila výběrové řízení na tuto zakázku. Nabídku do výběrového řízení podaly 3 firmy ( DAICH spol. s.r.o., PURUM s.r.o., AQUATEST a.s. ). Po zhodnocení došlých nabídek doporučila komise zastupitelstvu schválit nabídku firmy DAICH spo. s r.o., nabídková cena 5.302.808,66 Kč bez DPH. Uzavření smlouvy s vítězným uchazečem schválilo zastupitelstvo obce dne 20.8.2014.

Projekt byl financován z vlastních prostředků obce ( skládky ), s využitím dlouhodobého úvěru.

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
smlouva-daich-skladka-iv.etapa-dodatek-c.1.pdf 1547.7 Kb
smlouva-daich-skladka-iv.etapa.pdf 10727.2 Kb

Veřejná zakázka makého rozsahu - Osazení TRV a patní regulace v kotelně ZŠ Chrášťany

Obec Chrášťany v r.2014 realizovala veřejnou zakázku malého rozsahu na projekt " Osazení TRV a patní regulace ZŠ Chrášťany". Projektová dokumentace byla zpracována odbornou firmou SEAP Rokycany. Po zhodnocení došlých nabídek ( dorazily 2 nabídky, od firmy ČerTop s.r.o. a KVK gas, spol. s r.o. ) doporučila komise zastupitelstvu schválit nabídku firmy ČerTop s.r.o., nabídková cena 746.630 Kč bez DPH. Uzavření smlouvy s vítězným uchazečem schválilo zastupitelstvo obce dne 21.5.2014.

Projekt byl kompletně financován z rozpočtu obce, bez využití dotačních prostředků.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
smlouva-o-dilo-certop-s.r.o..pdf 4240.4 Kb

Veřejná zakázka - ZTV Chrášťany

Obec Chrášťany realizovala v r.2014-15 podlimitní veřejnou zakázku na stavbu "Zasíťování pozemků - ZTV Chrášťany ". Přípravu a organizaci výběrového řízení na podzim 2013 včetně další administrace zajišťovala poradenská agentura G.Vacikové. Nabídku do výběrového řízení nakonec podalo 12 firem ( Stavitelství Matourek s.r.o., Jindřichohradecké montáže s.r.o., Dřevotvar Chýnov, M-Silnice, COLAS CZ, EUROVIA CZ, Š+H Bohunice, VIDOX stavební, SWIETELSKY, STRABAG, AKORD, Josef Jůn Dřevotrans ). Hodnotící komise posoudila správnost a úplnost nabídek a podle nabídkové ceny vybrala vítěznou nabídku od společnosti Josef Jůn - Dřevotrans, která byla ve výši 4.780.262 Kč bez DPH. Pro srovnání, první čtyři nabídky byly pod 5 mil. Kč, nejdražší nabídka měla hodnotu 5.892.143 Kč bez DPH.

Smlouvu s vítězným uchazečem schválilo zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 30.10.2013.

Projekt byl spolufinancován z dotačních prostředků ROP Jihozápad ( část komunikace ).
 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
smlouva-ztv-josef-jun-drevotrans-scan.pdf 4236.6 Kb

Veřejná zakázka malého rozsahu - Stromořadí Koloměřice

Obec Chrášťany realizovala v r.2013 veřejnou zakázku malého rozsahu  "Výsadba stromořadí v obci Chrášťany - Koloměřice". Přípravu a organizaci výběrového řízení a administraci dotace na OPŽP zajišťovalo Regionální projektové centrum v Týně n.Vltavou. V rámci vyhlášení této zakázky malého rozsahu bylo přímo osloveno 5 subjektů ( Občanské sdružení POMOC Týn nad Vltavou, PETUNIA s.r.o., PRO ZELEŇ s.r.o., Š+H Bohunice s.r.o., Zahradnictví a školky Jarošovice ). Na základě vyhodnocení přijatých nabídek zakázku realizovalo Občanské sdružení POMOC Týn nad Vltavou, jehož vítězná nabídka měla hodnotu 779535,53 Kč bez DPH. Výběr zhotovitele byl schválen zastupitelstvem obce dne 31.7.2013.

Projekt byl spolufinancován z dotačních prostředků z OPŽP.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
SOD ( OS Pomoc ) stromořadí.pdf Veřejná zakázka na realizaci projektu Stromořadí Koloměřice 3020.9 Kb

Veřejná zakázka - Změna zdroje vytápění a zateplení objektů ZŠ a MŠ v obci Chrášťany čp.100

Obec Chrášťany realizovala v r.2012 veřejnou zakázku na stavbu "Změna zdroje vytápění a zateplení budov ZŠ a MŠ v obci Chrášťany čp.100 ". Projektová dokumentace byla zpracována odbornou firmou SEAP Rokycany. Přípravu a organizaci výběrového řízení na podzim 2011 včetně další administrace zajišťovala poradenská agentura G.Vacikové. Nabídku do výběrového řízení podalo 6 firem ( DŘEVOTVAR řemesla a stavby s.r.o., METROSTAV a.s., CGM Czech a.s., AGOS stavební a.s., Sdružení Josef Jůn - Jihospol a.s., UNIKO Písek s.r.o.). Hodnotící komise posoudila správnost a úplnost nabídek a podle nabídkové ceny vybrala vítěznou nabídku od společnosti CGM Czech a.s., která byla ve výši 11.527.065 Kč bez DPH. Uzavření smlouvy s vítězným uchazečem schválilo zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 6.12.2011.

Projekt byl spolufinancován z dotačních prostředků z OPŽP.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
smlouva-cgm-scan.pdf 2195.6 Kb